SADOVNÍCKA PROJEKCIA

Sadovnícka projekcia je program zameraný na projektovanie záhrad, parkov a sadov. Je to ideálny nástroj na využitie počítača pri navrhovaní sadovníckych kompozícií.

 

Základné informácie o programe

Projektant navrhuje kompozíciu v pôdoryse. Rozmiestňuje živé (solitérne rastliny, radové výsadby, skupiny rastlín, kvetinové záhony) i neživé (komunikácie, budovy, osvetlenie, lavičky...) prvky. Stlačením klávesy sa kedykoľvek môže pozrieť, ako bude úprava pôsobiť v priestore. K dispozícii má axonometriu aj perspektívne zobrazenie. 

3D zobrazenie 3D zobrazenie

V priestorovom pohľade je zároveň vidieť, ako bude výsadba pôsobiť za určitý počet rokov po realizácii (program používa rastové krivky drevín, čo mu umožňuje vypočítať, ako budú rastliny veľké napr. po 15 rokoch). 

výsadba výsadba + 10 rokov výsadba + 20 rokov

Vďaka tabuľke farieb pre jednotlivé mesiace môžete sledovať aj zmeny farieb počas roka

august október december

Rastlinám je možné meniť ich tvar, obmedziť rozmery či určiť, kedy budú vyklčované. 

Terén

Do programu je možné zadať výškopis a spracovať tak aj modelovanie terénu. Terén je možné zobraziť v pôdoryse formou trojuholníkovej siete resp. formou vrstevníc. Program umožňuje aj zobrazenie terénu v 3D. Ak zadáte v programe viac modelov terénu (t.j. spravidla východzí a nový upravený terén), dokáže program Sadovnícka projekcia graficky zobraziť potrebné výkopy a násypy a spočítať podklady pre zemné práce .

východzí terén upravený terén výkopy + násypy

Východzí terén

Upravený terén

Výkopy + násypy

Funkcie programu

Do pôdorysu je možné dopisovať textové poznámky, okrem toho sa môžu automaticky dopisovať čísla rastlín, rastlinám sa dajú prideľovať inventarizačné kódy. Ako pomôcka pri presnom vymeriavaní vzdialeností slúži raster. Jestvujúcu situáciu je možné preniesť do počítača buď pomocou už spomínaného rastra, alebo ju zoskenovať a nad týmto podkladom vykresliť. Ako podklad sa dajú využiť aj výkresy vo formáte .DXF (napr. z geodetické kancelárie apod.) či importovať inventarizačnú tabuľku z Excelu.

Databanka rastlín

Súčasťou programu je databanka drevín a databanka trvaliek/tráv , v ktorej okrem názvu a základnej charakteristiky nájdete aj tvar, farbu listov, kvetov a plodov počas roka, rastovú krivku, nároky, vlastnosti a použitie daného taxónu. Databanka obsahuje viac ako 1100 drevín a viac ako 500 trvaliek/tráv, užívateľ môže pridávať ďalšie. K jednotlivým položkám je možné pridať vlastný popis a ten potom vytlačiť spolu so zoznamom rastlín v projekte (informácia pre zákazníka).

3D zobrazeniePožiadavky na HW a SW

Program je vytvorený pre MS Windows®. Súhrn požiadaviek:

Výhody softvéru


Verzie programu Sadovnícka projekcia

Program Sadovnícka projekcia je určený pre široký okruh odbornej aj laickej verejnosti, preto je k dispozícii v dvoch verziách, ktoré sa líšia svojou výkonnosťou aj cenou:

Demo programu Sadovnícka projekcia

Pre vyskúšanie jednotlivých funkcií je k dispozícii je zdarma demo verzia programu. Táto verzia obsahuje všetky funkcie programu, neumožňuje však tlač a dajú sa v nej vytvárať len jednoduché výkresy. Databanka drevín obsahuje len zopár drevín a trvaliek/tráv.
Download demo verzie je k dispozícii tu: 

Prezentácia programu Sadovnícka projekcia

Prezentácia programu je výborný doplnok demo verzie. Je určená len na zoznámenie sa s vlastnosťami programu a neumožňuje prácu s programom. Na  spustenie prezentácie je potrebný program Microsoft Powerpoint alebo Microsoft Powerpoint Viewer.

Ak sa Vám nepodarí súbory stiahnuť, môžete si u nás objednať CD s demo verziou a s prezentáciou na adrese 5xp@psg.sk.

Prehliadač programu Sadovnícka projekcia

Prehliadač je obmedzená verzia Sadovníckej projekcie. Je určený iba k prezeraniu projektov, ktoré boli vytvorené v profesionálnej verzii alebo záhradkárskej verzii programu.

Súbor k stiahnutiu: SpwViewInst.exe


Autor programu SADOVNÍCKA PROJEKCIA

Autorom programu je pán Karel RYS. Program vyvíja pán Karel RYS v spolupráci s Vyšší odbornou školou zahradnickou a Střední zahradnickou školou v Mělníku.

Autor obrázkov na tejto stránke

Autorom projektov a obrázkov na tejto stránke je slečna Jitka Němcová.
menu programu

návrat k produktom