Softvér pre záhradnú architektúru

Sadovnícka projekcia
Sadovnícká projekcia je program zameraný na projektovanie záhrad, parkov a sadov. Je to ideálny nástroj na využitie počítača pri navrhovaní sadovníckych kompozícií. Autorom programu je pán Karel Rys.