Cenník služieb

Cenník platný od 01.07.2021
POPISCENACENA
 bez DPHs DPH
 [EUR][EUR]
Popis služby
Inštalácia softvéru30,00 / hod36,00/hod
Servisný zásah - softvér30,00 / hod36,00/hod
Servisný zásah - hardvér30,00 / hod36,00/hod
Školenie50,00 / hod60,00/hod
Dopravné z Trenčína na pracovisko odberateľa

0,35 / km

0,42 /km

návrat k cenníku