Aktualizácie programu 
Sadovnícka projekcia

Na tejto stránke sú k dispozícii nové verzie programu Sadovnícka projekcia pre Windows. Po stiahnutí upgrade na Váš počítač ho otvorte a podľa pokynov na obrazovke nainštalujte. Počas inštalácie zadajte, do akého priečinka sa majú súbory nainštalovať.

Pozor - pri zakúpení programu Sadovnícka projekcia ste obdržali autorizačnú kartičku s vyznačenou dobou platnosti. 
V žiadnom prípade neinštalujte novšiu verziu, ak už nemáte platný aktivačný kľúč
- nová verzia by nefungovala a nemohli by ste s programom pracovať. Ak chcete získať aktivačný kľúč na ďalšie obdobie, prosím kontaktujte nás mailom (5xp@psg.sk) alebo telefonicky ( mobil Ing. Peter Mihálik 0905 327472).

Pred inštaláciou upgrade doporučujeme zálohovať pôvodnú verziu!

Na samostatnej stránke je uvedený prehľad všetkých zmien v programe  Fotografie sa sťahujú samostatne TU 

Ak máte na starších počítačoch problémy s vkladaním obrázkov do programu, nainštalujte si staršiu verziu knižnice FreeImage. Pokiaľ problémy nemáte, túto staršiu verziu neinštalujte (súčasťou aktualizácie je novšia verzia knižnice,  ktorá pracuje vo viacerých prípadoch rýchlejšie).

Dátum dokončenia, verzia, poznámky Verzia programu Súbor na stiahnutie
(veľkosť)
31. 12. 2021 - verze 6.10
 
Pro instalaci verze 6.10 je třeba mít již nainstalovanou verzi 6.00 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Zobrazení půdorysu: pro zobrazení je nyní standardně zapnuto vyhlazování čar, křivky a šikmé čáry by tak měly být "méně zubaté". Vyhlazování se dá v případě potřeby vypnout příkazem Nástroje, Možnosti, Zobrazení, Vyhlazování čar ve 2D (vypnuté vyhlazování může pomoci např. na pomalejších počítačích).
+ Zobrazení půdorysu: nyní je v nabídce Projekt, Nastavení na záložce Půdorysné zobrazení standardně zapnutá volba Silné čáry na obrazovce, takže čáry na obrazovce lépe odpovídají tomu, jak se bude výkres tisknout. Při zapnutých silných čárách mohou být velmi tenké čáry zobrazeny světlejší barvou, takže např. tenké šrafování zobrazené na monitoru bude více odpovídat tomu, jak se vytiskne. Příkazem Nástroje, Možnosti, Zobrazení, Nejtenčí čára používaná pro zobrazení [px] je možné nastavit, jak moc tenké čáry se ještě mají používat; starší verze programu používaly pro nejtenčí čáry tloušťku 1 pixel, stávající verze má jako výchozí hodnotu 0,1 pixelu, což by mělo pomoci přehlednějšímu zobrazení, když je výkres zobrazen zmenšený. Pokud budete tuto hodnotu měnit, změna se projeví až po přepnutí např. do 3D a zpět.
+ Projekt: přidán příkaz Export terénních modelací (.DXF). Příkaz umožňuje exportovat body terénu, spojovací úsečky, vrstevnice a trojúhelníky terénu do formátu DXF. Export je možný v relativních i v nadmořských výškách, volitelně lze použít lokální nebo JTSK souřadnice.
+ Úpravy, Najít text (Ctrl+F): kromě textu je možné hledat i inventarizační kódy rostlin.
+ Úpravy, Zobrazit všechny vybrané prvky (F3): pokud je to možné, je po posunutí zobrazení dodrženo původní měřítko zobrazení.
+ Lavička, Koš: doplněno šrafování v půdoryse.
+ Prvek, Barva a tloušťka čáry: příkaz byl přejmenován na "Barva, tloušťka a typ čáry" a nově umožňuje nastavit i typ čáry (plná, čárkovaná, čerchovaná apod.) a měřítko čáry. Výchozí měřítko je 1; hodnoty větší než 1 se dají použít pro prodloužení čárek a mezer, hodnoty menší než 1 pro jejich zkrácení. Typy čar, které obsahují tečky (tečkovaná, čerchovaná), většinou není vhodné používat pro příliš tenké čáry, protože tečky pravděpodobně nebudou dobře patrné.
+ Kóta: je možné nastavit vodorovné a svislé zarovnání textu. Ve vodorovném směru bylo dříve možné jen ruční zarovnání, nyní je kromě ručního možnost vybrat zarovnání doleva, na střed nebo doprava. Svislé zarovnání - výchozí je umístění textu nad čarou, druhou možností je pod čarou.
+ Rastr: pro tisk čar je možné zadat tloušťku základních a zvýrazněných čar (dříve se používala vlasová čára, která na mnoha tiskárnách nebyla dobře vidět). Pro zobrazení rastru na monitoru doporučujeme vyzkoušet plné čáry a nastavit krytí např. na 10 % - zobrazení bude pravděpodobně o dost rychlejší než u rastru z teček.
+ Popisové pole: přidáno nové rozvržení "standardní B". Pokud u popisového pole připojíte logo, ale nevyplníte název firmy, zobrazí se logo v políčku pro firmu. Pro jednotlivá políčka je možné nastavit zarovnání (vodorovně: vlevo, na střed, vpravo, do bloku; svisle: nahoru, na střed, dolů). Text v políčku může být zalomen na více řádků. Velikost písma pro jednotlivá políčka je možné zadat v procentech (např. 140 %) vůči standardní velikosti písma celého popisového pole. Tlačítkem Výchozí formát polí je možné nastavit výchozí formátování (např. po přepnutí typu popisového pole).
+ Fraktální značky rostlin: přepracované zobrazení značek, nyní je mnohem rychlejší.
+ Rozvržení tisku: pro jednotlivá rozvržení tisku je možné přiřadit barevné zvýraznění.
+ Modelace terénu: když vyberete úsečku terénu, zobrazí se ve spodní části obrazovky její délka, převýšení, sklon v procentech a úhel ve stupních.
- Terénní modelace: opraveno zobrazení vrstevnic (v některých případech se vrstevnice nevykreslila). Ve 3D doplněno zvýraznění např. každé desáté vrstevnice.
- Kóta: odsazení textu od kótovací čáry je již zohledněno u všech druhů kót.
SPW profi
(ID 1042)
spu610p.exe
(28,5 MB)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2042)
spu610z.exe
(27,9 MB)
SPW demo
(ID 3002)
spu610d.exe
(8,12 MB)
1. 6. 2021 - verze 6.08
 
Pro instalaci verze 6.08 je třeba mít již nainstalovanou verzi 6.00 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Prvek: přidán příkaz Šrafování podle barvy květů. Tento příkaz nastaví označeným rostlinám šrafování podle barvy květů, přičemž je možné zvolit krytí a přimíchání bílé barvy, aby šrafování nebylo příliš výrazné.
+ Úpravy: přidán příkaz Vybrat prvky se stejným šrafováním. Potřebujete-li označit všechny prvky, které mají stejné šrafování, nejprve ručně označte první z nich a pak použijte tento příkaz.
+ Seznam rostlin: přidána volba Skrýt položky s množstvím 0 ks. Volba má význam v případě, že tisknete seznam jen nových nebo jen stávajících rostlin a skryje rostliny, které mají v tomto sloupci množství 0. Volba je dostupná pro samostatný tisk seznamu rostlin i pro seznam rostlin vložený do rozvržení tisku.
+ Text: místo nastavení pro pravý a pro dolní okraj jsou nyní k dispozici volby Zalomit dlouhý text (pokud volbu zapnete, dlouhé texty se samy rozdělí na více řádků) a Oříznout podle okraje (pokud volbu zapnete, text, který se nevejde do vymezeného prostoru, nebude zobrazen). U vodorovného zarovnání byla přidána možnost zarovnat do bloku. Doplněna volba pro svislé zarovnání. Lepší označování textu v půdorysu (text reaguje i na hranici, kde text skutečně končí, ne jen na zadaném obdélníku).
+ Rastr: dříve se vždy zobrazoval v pozadí (pod prvky), nově je možné jej zobrazit i v popředí (nad prvky - vhodné např. pro tisk rastru přes podkladové obrázky). U rastru je možné nastavit krytí (zejména v kombinaci s rastrem v popředí je vhodné nastavit menší krytí).
+ Při přesouvání prvků je možné prvky uchopit za jejich body, což usnadňuje jejich přesné umístění. Pro využití této funkce stačí označit prvek, nahoře kliknout na ikonku Přesun prvku (nebo stisknout klávesu "p") a poté chytit prvek poblíž některého z jeho bodů.
+ Prvek: přidán příkaz Dopsat text k označeným prvkům; umožňuje ke každému označenému prvku přidat (stejný) text.
+ Vodicí čáry: zobrazují se nad prvky, takže jsou vidět, i když jsou ve výkrese prvky vyplněné šrafováním.
- Vodicí čáry: opraveno přichytávání k průsečíku dvou kružnic.
- Databanka rostlin: opraveno zobrazení znaků s diakritikou na počítačích, kde je jiná výchozí znaková sada (např. po instalaci Windows v angličtině nebo němčině).
SPW profi
(ID 1041)
spu608p.exe
(28,4 MB)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2041)
spu608z.exe
(27,9 MB)
SPW demo
(ID 3002)
spu608d.exe
(8,09 MB)
31. 12. 2020 - verze 6.07
 
Pro instalaci verze 6.07 je třeba mít již nainstalovanou verzi 6.00 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Nástroje, Možnosti: na záložce Různé je možné zvolit, zda se u vynesených kót rostlin má při úpravách zobrazovat bod pro naklápění kóty (pokud naklápění kót běžně nepoužíváte, může být lepší tuto volbu vypnout, aby nedocházelo k naklopení kóty omylem).
+ Nástroje, Možnosti: na záložce Úpravy byla přidána políčka pro nastavení, v jaké vzdálenosti je možné označit prvek, v jaké vzdálenosti je možné označit bod prvku a jaká je velikost bodů při úpravě prvku. Pokud se vám často stává, že chcete vybrat bod, a místo toho omylem posunete celý prvek, doporučujeme zvětšit vzdálenost pro označení bodu (aktuální výchozí hodnota je 10, starší verze používaly hodnotu 5). Hodnoty se zadávají v pixelech a platí pro zvětšení 100 %, tj. nastavíte-li ve Windows např. zvětšení 150 %, jsou hodnoty automaticky také zvětšeny.
+ Vložený obrázek: je možné nastavit krytí, takže skrz vložený obrázek mohou prosvítat prvky pod ním (vhodné např. pro kombinování podkladů).
+ Projekt, Import bodů terénu: kromě samotných bodů terénu je nyní možné importovat i digitální model terénu, tj. body a spojovací úsečky. K dispozici je formát PBD + PSP (soubory ve formátu Atlas DMT) a formát DMB + DMH (obecný model terénu - body, hrany). Takto importovaný model zpravidla obsahuje jen tzv. povinné hrany, tj. úsečky, které musí být zadány; zbytek bodů je třeba propojit ručně nebo automaticky.
+ Šikmá vodicí čára: při zadávání šikmé vodicí čáry jsou k dispozici tlačítka, která mohou čáru natočit podle rastru nebo podle úseček prvku, který máte označený (když je označený bod uprostřed prvku, jsou k dispozici tlačítka dvě, protože z bodu vedou dvě čáry).
+ Rastr: jsou k dispozici tlačítka, která mohou rastr natočit podle úseček prvku, který máte označený.
+ Uživatelské značky: při úpravách kreslených značek je možné odstraňovat body čar a křivek tím, že bod přesunete na sousední bod.
- Čísla rostlin: čísla označených rostlin se již opět zobrazují stejnou barvou jako označená rostlina (zpravidla červeně).
- Modelace terénu: opravena chyba, kvůli které v některých případech nebyla zobrazena výška bodu pod kurzorem.
- Export do GIS: opravena chyba, kvůli které mohl export selhat.
- Vodicí čáry: upraveno zobrazení, dříve se na některých počítačích nezobrazovaly šikmé čáry při velkém zvětšení.
SPW profi
(ID 1040)
spu607p.exe
(27 MB)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2040)
spu607z.exe
(7,73 MB)
SPW demo
(ID 3002)
spu607d.exe
(7,53 MB)
5. 4. 2020 - verze 6.05
 
Pro instalaci verze 6.05 je třeba mít již nainstalovanou verzi 6.00 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Šrafování: na horní liště přidána ikonka pro srovnání šrafování. Před použitím je třeba označit prvek a v něm označit bod. Po kliknutí na ikonku se srovná šrafování podle jedné strany, která vychází z označeného bodu, po dalším kliknutí podle druhé strany, pak svisle a nakonec vodorovně. Funkce má klávesovou zkratku "s" (malé písmeno). Změna se aplikuje vždy jen na jeden prvek, nelze ji použít hromadně.
+ Šrafování: na horní liště přidána ikonka pro otočení šrafování o 15° doleva, klávesová zkratka je "S" (velké písmeno). Je možné použít na více označených prvků najednou.
+ Nástroje, Možnosti, Barvy: je možné nastavit samostatně barvy pro světlé a tmavé pozadí pracovní plochy (zejména žlutá barva vybraných bodů nebyla na světlém pozadí dobře vidět, proto je pro světlé pozadí jako výchozí barva vybraných bodů nastavena modrá). Zda se použije světlé nebo tmavé pozadí, je nyní nastavitelné zvlášť pro půdorys, zvlášť pro rozvržení tisku a zvlášť pro terénní modelace, takže je možné např. půdorys mít standardně na tmavém pozadí a rozvržení na světlém.
+ Nástroje, Možnosti, Zobrazení: dříve se u vybraných prvků nezobrazovalo šrafování, nyní je možné nastavit, zda se šrafování bude zobrazovat a s jakým krytím. Výchozí hodnota je 30 %, tzn. pokud je prvek označený, šrafování se zobrazí průsvitné, což umožní zadat jeho otočení nebo ho srovnat s vybranou stranou, ale zároveň nepůsobí šrafy příliš rušivě při úpravách prvku. Nastavením krytí na 0 % se šrafování vybraných prvků vypne.
SPW profi
(ID 1039)
spu605p.exe
(27 MB)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2039)
spu605z.exe
(26,5 MB)
SPW demo
(ID 3002)
spu605d.exe
(7,58 MB)
31. 12. 2019 - verze 6.04
 
Pro instalaci verze 6.04 je třeba mít již nainstalovanou verzi 6.00 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Šrafování: je možné zadat krytí šraf (100 % = šrafování je zcela neprůhledné, 50 % = šrafování je napůl průsvitné, 0 % = šrafování není vůbec vidět).
+ Rozvržení tisku: vložené oblasti tisku je možné libovolně otočit. U oblasti tisku je možné zadat barvu pozadí (např. bílou, aby nebyly vidět prvky pod oblastí tisku).
+ Nastavení terénu: je možné samostatně nastavit barvu a tloušťku základních vrstevnic a zvýrazněných vrstevnic. Je možné nastavit, kolikátá vrstevnice bude zvýrazněná (např. každá 5., každá 10. apod.).
+ Kóty: přidána kóta s nadmořskou výškou (hodnota se zjistí z relativní výšky terénu, ke které se přičte nadmořská výška nulového bodu, která je vyplněná v nastavení terénu).
+ Text: je možné nastavit barvu pozadí (tzn. aby nebyly vidět prvky pod textem, můžete nastavit bílou barvu).
+ Import bodů terénu: při importu z textového souboru jsou body, u kterých je výška 0, nyní standardně načteny jen jako pomocné. U těchto bodů není od geodeta zadaná výška (kontrolní body polohopisu apod.).
+ Export do DXF: při exportu je možné zvolit mezi formátem DXF R12 (ten jsme používali dosud) nebo DXF R13. Formát DXF R13 je nastaven jako výchozí, umožňuje mj. exportovat styly písma a RGB barvy prvků.
- Export do DXF: opraven export textu (ve verzi 6.00 a 6.01 se text kvůli chybě neexportoval). Při exportu textu je nyní přesně zachována velikost písma (Sadovnická projekce měří velikost písma jinak než CAD, při exportu se velikost a pozice textu automaticky přepočítá, aby zůstala vizuálně stejná).
- WMS: opravena chyba zobrazení, která se mohla projevit u zesvětlených průhledných podkladů zobrazených zároveň s dalšími podklady.
SPW profi
(ID 1038)
spu604p.exe
(26,9 MB)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2038)
spu604z.exe
(26,3 MB)
SPW demo
(ID 3002)
spu604d.exe
(7,55 MB)
31. 7. 2019 - verze 6.00
 
Pro instalaci verze 6.00 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.87 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

+ Pro zobrazení půdorysu, terénních modelací a rozvržení tisku je nově použito Direct2D. Výhodou je mj. zobrazení bez "duchů" (šmouh, které někdy zůstávaly na obrazovce během práce); na novějším hardware by zobrazení mělo být i rychlejší. Tato změna nám umožní do budoucna lépe rozšiřovat zobrazení půdorysu; předpokládáme, že v nejbližších aktualizacích ještě doplníme optimalizace na základě podnětů uživatelů.
* Sadovnická projekce od této verze vyžaduje pro spuštění operační systém Windows 7 nebo novější. Používáte-li Windows 7, je nezbytně nutné mít nainstalované i "Aktualizace platformy pro Windows 7" ("Platform Update for Windows 7"), který je k dispozici ke stažení na https://support.microsoft.com/kb/2670838; bez něj pravděpodobně nebude fungovat tisk a export půdorysu, protože Microsoft tyto funkce do Windows 7 doplnil právě až v této aktualizaci. Ve Windows Vista asi bude možné s programem pracovat, ale nebude fungovat tisk a export půdorysu.
+ Text: při změně měřítka zůstává zalomení textů na řádky stejné (dříve se při změně měřítka různě měnila délka textu).
+ Vložené obrázky: funguje průhlednost a průsvitnost, tj. je možné vkládat např. průhledné PNG obrázky. Podstatně lépe a rychleji funguje posouvání a otáčení vložených obrázků.
+ Vkládání PDF: podklad je interně převeden do formátu JPG nebo PNG, takže je možné s ním lépe pracovat (je možné jej invertovat, přebarvit, zesvětlit/ztmavit; u složitějších podkladů je výrazná úspora paměti). Starší verze programu používaly pro převod PDF formát Windows Metafile; ten již není podporován, při otevření projektu s těmito podklady dojde automaticky k převodu do formátu JPG nebo PNG.
+ Export do PDF: export již funguje i s obrázkovými značkami.
+ Terénní modelace: přepracováno zobrazení, zejména zobrazení barevných přechodů by nyní mělo fungovat podstatně rychleji.
* Připojené mapy ve formátu PCX: tato stará funkce již není podporována, místo toho prosím vložte obrázek jako podklad (podkladové obrázky nemusí být ve formátu PCX - můžete použít JPG, PNG, TIF apod.).

SPW profi
(ID 1038)
spu600p.exe
(67,2 MB)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2038)
spu600z.exe
(64,7 MB)
SPW demo
(ID 3002)
spu600d.exe
(15,6 MB)
1. 2. 2019 - verze 5.26
 
Pro instalaci verze 5.26 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.87 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ WMS: přepracována komunikace se servery. Výhodou je podstatně rychlejší načítání podkladů a dále pak podpora serverů, které používají protokol https a vypnuly podporu TLS 1.0 (např. slovenský katastr).
+ WMS: slovenský katastr a inverzní slovenský katastr přidány mezi doporučené WMS servery.
+ Stavby: doplněno šrafování v půdorysu.
+ Rostliny: na záložce Inventarizace II. přidána volba "Nejsou-li GPS souřadnice zadané, určit je automaticky". Necháte-li volbu zapnutou, budou GPS souřadnice v inventarizaci automaticky doplněné podle umístění rostliny.
- Uživatelské značky: opravena chyba, která mohla v některých případech bránit vytvoření obrázkové značky kvůli chybějící složce Znacky.
SPW profi
(ID 1037)
spu526p.exe
(65 MB)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2037)
spu526z.exe
(62,4 MB)
SPW demo
(ID 3002)
spu526d.exe
(14,3 MB)
31. 12. 2018 - verze 5.25
 
Pro instalaci verze 5.25 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.87 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Uživatelské značky: jako uživatelskou značku je možné použít průhledný PNG obrázek; vhodné obrázky jsou k nalezení na internetu, případně je možné vlastní kreslenou značku naskenovat a v grafickém editoru z ní odstranit pozadí (papír); online je možné využít https://onlinepngtools.com/create-transparent-png. U obrázkových značek je volba pro náhodné otáčení značky.
+ Export do PDF: před exportem je provedena kontrola, zda výkres neobsahuje prvky, které vestavěný export do PDF nedokáže zpracovat (vložené obrázky z Wordu/Excelu/PDF, obrázkové značky rostlin). Pokud je nějaký takový prvek nalezen, vestavěný export nelze provést, místo toho prosím použijte např. PdfCreator, na který výkres "vytisknete" a následně uložíte PDF soubor.
+ Nástroje, Odeslání diagnostických informací: abychom mohli další nové verze lépe přizpůsobit hardwaru a operačnímu systému, který využíváte, doplnili jsme okno pro odeslání diagnostických informací (typ procesoru, velikost paměti, údaje o grafické kartě apod.). Pokud nám údaje zašlete, využijeme je mj. pro rozhodování, zda ještě máme podporovat Windows XP či zda můžeme využít pokročilé funkce grafické karty.
SPW profi
(ID 1036)
spu525p.exe
(64,5 MB)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2036)
spu525z.exe
(62 MB)
SPW demo
(ID 3002)
spu525d.exe
(14,2 MB)
2. 11. 2018 - verze 5.24
 
Pro instalaci verze 5.24 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.87 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Pohledy v perspektivě: při připojování fotografie, která má v sobě uložené GPS souřadnice a směr pohledu, jsou tyto údaje načteny a pohled je podle nich automaticky umístěn (musí být vyplněná GPS pozice pozemku).
+ Severka: doplněno několik typů severky. U severky se volitelně může zobrazovat označení severu (např. písmenem "S" nebo "N").
+ Měřítko: je možné zadat velikost nejmenšího dílku (výchozí hodnota je 1 m). Pokud potřebujete zobrazit hodně dlouhé měřítko, je vhodné zadat velikost nejmenšího dílku např. 10 m. Symbol měřítka může být zobrazen dvojitou čarou a volitelně je možné barevně odlišit prvních 10 políček. Délku měřítka je možné upravit myší.
+ Text: je možné vybrat značku, která se zobrazí na konci vynášecí čáry (nahrazuje dřívější volbu, zda zobrazit šipku). Je možné zapnout bílé pozadí (bez průhlednosti). Při umísťování vynášecí čáry lze klávesou Ctrl vytvořit vodorovnou vynášecí čáru a klávesou Shift mířit na začátek textu.
+ Hranice pozemku: doplněno šrafování v půdorysu.
+ Oblast tisku v rozvržení tisku: pro každou oblast samostatně je možné vypnout číslování rostlin.
+ Inventarizace: doplněna volba, zda se položky mají řadit podle názvu, nebo podle inventarizačního kódu. Řazení čísel funguje tak, aby se položky seřadily např. B9, B10, B11 (není nutné psát B09).
+ Rozvržení tisku: přidána ikonka na vkládání úseček, křivek atd.
+ Rozvržení tisku: do zarovnání přidány ikony pro zarovnání na střed ve vodorovném a svislém směru.
* Soubory automatického ukládání: dříve byly soubory ve složce pro dočasné soubory, nově jsou umístěny ve složce pro lokální data aplikací daného uživatele (ve Windows 10 např. C:\Users\JménoUživatele\AppData\Local\SPW\Autosave).
SPW profi
(ID 1036)
spu524p.exe
(63,4 MB)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2036)
spu524z.exe
(60,9 MB)
SPW demo
(ID 3002)
spu524d.exe
(14,1 MB)
29. 6. 2018 - verze 5.23
 
Pro instalaci verze 5.23 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.87 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Oblast tisku: při vkládání oblasti tisku do rozvržení tisku je možné zvolit, které vrstvy se mají zobrazit. Je tak možné v jednom rozvržení tisku mít oblasti s různě zapnutými vrstvami.
+ Oblast tisku: kromě ručního zadání měřítka je nyní možné zvolit, že uživatel zadá (nebo myší nastaví) rozměry v milimetrech a měřítko se automaticky přizpůsobí. Přizpůsobené měřítko může být automaticky zaokrouhlené.
+ Květinový záhon, Soliterní květiny: je možné samostatně nastavit barvu a tloušťku čáry pro nové a stávající výsadby. Samostatně je možné nastavit i podrobný formát číslování květin.
+ Číslování rostlin: při použití zkratek nebo celých názvů je možné potlačit druhová jména (použitelné např. v případě, že chcete uvádět české názvy doplněné o názvy kultivarů).
+ Proveden "úklid" programu, sjednocení ovládacích prvků. Lepší podpora monitorů s vysokým rozlišením.
- Seznam rostlin v rozvržení tisku: opravena chyba, kvůli které v některých případech nebyly vyfiltrovány rostliny, pokud byla použita volba "Jen rostliny, které jsou nyní zobrazené".
- WMS podklady: již je možné připojit podklady i ze serverů, které používají jiné kódování než UTF-8.
SPW profi
(ID 1035)
spu523.exe
(62,8 MB)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2035)
spu523z.exe
(60,2 MB)
SPW demo
(ID 3002)
spu523d.exe
(13,5 MB)
8. 3. 2018 - verze 5.22
 
Pro instalaci verze 5.22 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.87 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Solitérní květiny: upraveno automatické umístění čísla rostliny, číslo se díky tomu častěji vejde dovnitř značky.
+ Přehled kvetení: doplněn tisk.
+ Závlahy: v nabídce Soubor, Seznam prvků závlah byla přidána záložka Sekce. Pro každou sekci je zde uveden celkový průtok (a grafické porovnání průtoku jednotlivých sekcí), počet postřikovačů, počet postřikovačů bez zadaného průtoku a celková délka potrubí. Doplněno barevné označení sekcí. Souhrn sekcí byl doplněn i do tisku, do sestavy bylo přidáno barevné označení sekcí.
+ Pravidelný tvar prvku: doplněna záložka Spirála. Spirálu je možné aplikovat jen na neuzavřené prvky (např. zídka, palisáda...). Vytvořit je možné spirálu Archimédovu (čáry jsou v pravidelných rozestupech) a logaritmickou (spirála se postupně otevírá, rychlost otevření je ovlivněna zadaným koeficientem; připravený koeficient vytvoří tzv. Zlatou spirálu, která vychází ze zlatého řezu).
+ Fraktální značky: doplněn parametr Rozvětvit - udává pravděpodobnost rozvětvení. Stávající značky mají hodnotu 100 %. Snížením této hodnoty můžete docílit méně pravidelného vzhledu značky.
+ Monitory s větším rozlišením: lepší přizpůsobení uživatelského rozhraní (zvětšené ikony v hlavním okně, a pokud je to možné, i v ostatních oknech).
+ Verze pro zahrádkáře: doplněna podpora pro vložení obrázku (např. s naskenovaným podkladem).
+ Text v půdorysu: pokud označíte jednu nebo více rostlin, podržíte stisknutou klávesu Shift a kliknete na ikonku Text, vytvoří se textový popisek označených rostlin. Velikost textu, vynášecí čára, šipka apod. se nastaví stejné, jako byly nastaveny při poslední úpravě textu.
- Databanka rostlin: opravena práce s vlastní poznámkou (dříve se mohlo stát, že poznámka dopsaná k rostlině byla vidět až při druhém otevření rostliny).
- Fraktální značky: tlačítko Navrhnout již správně vytváří další a další náhodné značky (dříve jich bylo vytvořeno jen několik, pak se opakovaly).
SPW profi
(ID 1035)
spu522p.exe
(62,7 MB)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2035)
spu522z.exe
(60,2 MB)
SPW demo
(ID 3002)
spu522d.exe
(13,4 MB)

31. 12. 2017 - verze 5.21
 
Pro instalaci verze 5.21 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.87 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
- Databanka rostlin: opravena chyba, kvůli které se obtížně psaly některé hodnoty obsahující desetinnou čárku.
- Květinový záhon: opravena chyba, kvůli které se v některých případech nepoužily správně barvy květů (zpravidla se použila vždy jen první barva).
- Okna a dveře: opravena chyba, kvůli které někdy mohlo dojít k vynulování některých zadaných hodnot.

+ Přehled kvetení: v přehledu kvetení je již možné zobrazit i dřeviny.
+ Import DXF: částečně podporováno šrafování.
+ Import DXF: podpora vlastních barev.
+ Soubor, Seznam prvků: tento příkaz nabízí přehled všech prvků v projektu (vždy je uveden název prvku, jeho souřadnice lokální, JTSK a WGS-84, vrstva, výměra atd.). Seznam je možné exportovat do Excelu.
+ Kóty: přidán nový druh kóty - souřadnice JTSK. Aby se JTSK souřadnice u kóty mohly zobrazit, musí být vyplněna pozice pozemku.
+ WMS servery: přidány servery OpenStreetMap (stejné mapy, ale ze dvou různých zdrojů). OpenStreetMap by měly být obsahovat podklady z celého světa. Servery jsou bohužel často přetížené, může se proto stát, že zejména během dne se nebudou podklady zobrazovat.
+ WMS servery: přidány slovenské WMS servery (mapové podklady, letecké snímky, výškopis a řada dalších).
+ Připravena 64bitová verze programu. Jako výchozí zůstává zatím 32bitová verze, ale máte-li 64bitovou verzi operačního systému Windows, nainstaluje se nyní i 64bitová verze Sadovnické projekce (na ploše bude mít samostatnou ikonu). Budeme rádi, pokud ji otestujete a dáte nám vědět své zkušenosti s ní (v závislosti na konfiguraci počítače může být 64bitová verze rychlejší nebo pomalejší než ta 32bitová apod.). 64bitová verze nepodporuje připojené podklady ve formátu PCX (ale lze vložit obrázek jako podklad). Všechny údaje, nastavení a databanku rostlin mají 32bitová a 64bitová verze společné.
- Export DXF: změna v exportu barev (dříve se mohlo stát, že Autocad výkres nenačetl kvůli barvě č. 0).
- WMS: opravena chyba v externí knihovně, která se mohla projevit při tisku/exportu WMS podkladů.

SPW profi
(ID 1034)
spu521p.exe
(62,7 MB)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2034)
spu521z.exe
(60,1 MB)
SPW demo
(ID 3002)
spu521d.exe
(13,4 MB)
9. 11. 2017 - verze 5.10

Pro instalaci verze 5.10 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.87 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

+ Barvy: na většině míst, kde se pracuje s barvou, je nyní možné vybrat libovolnou barvu, bez omezení na pevnou paletu. Kromě barevného modelu RGB (mění se červená, zelená a modrá složka) je k dispozici i uživatelsky přívětivější HSV (mění se odstín, sytost a jas). + Soubor, Přehled kvetení: tento příkaz nabízí přehled, kdy a jakou barvou pokvetou květiny v projektu (trvalky, traviny...). Přehled kvetení je možné exportovat do Excelu. Součástí přehledu může být i číslo rostliny, výška a stanovištní okruhy. + Text: doplněna volba Rámeček přizpůsobit textu, standardně je zapnutá (pokud zapnete rámeček kolem textu a tuto novou volbu, bude velikost rámečku automaticky přizpůsobena zadanému textu). Je možné také zadat velikost mezery mezi rámečkem a textem, aby nebyl text příliš blízko rámečku - výchozí hodnota je 15 % (počítáno z velikosti textu). + Květina: je možné nastavit šrafování značky v půdorysu. + Úpravy: přidán příkaz Vybrat prvky podle kategorie. Umožňuje rychle vybrat např. všechny rostliny, všechny stavby apod. Označení prvků podle kategorie se dá použít např. tehdy, když chcete dodatečně přesunout některé prvky do jiné vrstvy. + Obrázek vložený do prostorového zobrazení: přidáno 20 fotografií lidí (upravené fotografie z www.pexels.com). + Import DXF: při importu z novějších verzí CADu jsou texty načteny v UTF-8, takže by se v textech již neměly objevovat nepatřičné "divné znaky" místo písmen s diakritickými znaménky.

 

SPW profi
(ID 1034)
spu510p.exe
(47 MB)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2034)
spu510z.exe
(45 MB)
SPW demo
(ID 3002)
spu510d.exe
(13,3 MB)
15. 7. 2017 - verze 5.07

Pro instalaci verze 5.07 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.87 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

+ Vrstvy: přidána tlačítka pro zapnutí/vypnutí všech vrstev a pro zamknutí/odemknutí všech vrstev. Přidáno tlačítko, které zkopíruje viditelnost vrstev z vybraného rozvržení tisku. + Perspektiva: přidáno 14 nových snímků oblohy. Pro výběr oblohy je nyní možné kliknout na aktuálně vybranou oblohu v Projekt, Nastavení, Obloha a země a následně vybrat náhled snímku. + Rozvržení tisku: přidán sloupec s informací, zda rozvržení tisku používá své vlastní nastavení viditelných vrstev. + Šrafování: výrazně rychlejší zobrazení, projeví se především u složitých šrafování. + Šrafování: přidána kategorie Dlažba, v ní 15 druhů zámkové dlažby a zatravňovacích dlaždic. - Rozvržení tisku: opravena chyba "Access violation" v případě, že došlo ke smazání oblasti tisku, která byla použita v otevřeném rozvržení tisku. - Export do PDF: opraveno několik drobných chyb v komponentě pro export do PDF. Chyby se mohly projevovat jen při následném tisku PDF souboru. - Tisk půdorysu a export do PDF: opraven tisk obrázků vložených do projektu na velkých formátech papíru (např. A1).

SPW profi
(ID 1034)
spu507p.exe
(25,4 MB)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2034)
spu507z.exe
(23,4 MB)
SPW demo
(ID 3002)
spu507d.exe
(9,91 MB)
23. 5. 2017 - verze 5.06

Pro instalaci verze 5.06 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.87 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

+ Nabídka Prvek: doplněno 6 příkazů pro vzájemné zarovnání několika (nejméně dvou!) vybraných prvků (Zarovnat doleva, Zarovnat doprava...). Příkazy se dají použít např. pro zarovnání vložených 3D pohledů v rozvržení tisku apod. Fungují tak, že nastaví pozici vybraných prvků podle prvního vybraného prvku, tj. jako první je třeba označit ten prvek, podle kterého se ostatní prvky mají umístit. + Webová mapová služba: doplněna podpora protokolu WMS 1.3.0, takže by opět mělo fungovat načítání ortofoto snímků z ČÚZK (ČÚZK přestal podporovat starší protokol 1.1.1, proto nedávno zobrazení ortofoto snímků fungovat přestalo). + Webová mapová služba: přidán server pro digitální model reliéfu (poskytuje ČÚZK, doporučeno až pro měřítka kolem 1:5000). + Oblast pro tisk: přidány úchopové body pro nastavení výšky a šířky. + Rozvržení tisku: v nabídce Rozvržení tisku doplněn příkaz Zarovnat prvek. Umožňuje zarovnat např. popisové pole, oblast pro tisk apod. do zadané vzdálenosti od kraje rozvržení tisku. + Rozvržení tisku: nejčastěji používané funkce jsou nyní dostupné přes ikony na levé straně okna. + Doplněna částečná podpora pro monitory s velkým rozlišením. "Částečná" znamená, že většina ovládacích prvků by se nyní měla automaticky přizpůsobit tomu, jaké zvětšení je nastaveno ve Windows - díky tomu např. ve Windows 10 se zapnutým zvětšením nebude docházet k rozmazávání textů, které bylo způsobeno tím, že Windows samy Sadovnickou projekci zvětšovaly a při tom ovládací prvky rozmazaly. Prozatím se ale nezvětší např. ikonky, na nápravě budeme pracovat s dodavatelem vývojového prostředí. + Nové prvky: přidán prvek Kruhový oblouk (nachází se pod stejnou ikonou na levé straně jako je úsečka, kružnice a křivka). + Vrstvy: okno pro práci s vrstvami přepracováno. Nyní je možné každé vrstvě přiřadit barvu pro rychlé rozlišení (tj. např. všechny vrstvy obsahující zeleň mohou mít zelené zvýraznění apod.). Barvy pro zvýraznění jsou určené opravdu jen ke zvýraznění vrstvy v seznamu vrstev, nemají vliv na půdorys. + Vrstvy: vrstvy je možné v seznamu seřadit - buď abecedně (pomocí ikonky), nebo přetažením myší (vrstvu chytit a táhnout na nové místo v seznamu vrstev), nebo pomocí ikonek posunout nahoru nebo dolů v seznamu vrstev. V seznamu vrstev přidán sloupec s počtem prvků dané vrstvy v půdorysu. + Prvky dětského hřiště: přidáno dalších 18 prvků od firmy Herold. - Stavba: opravena chyba, kvůli které mohlo dojít k chybnému zobrazení podlahy u složitě tvarované stavby. - Pravidelný tvar prvku: kružnice a elipsa nyní podstatně přesněji odpovídají zadaným rozměrům (z matematického hlediska se jedná jen o aproximaci pomocí křivky, proto není dodržen přesný rozměr).

 

SPW profi
(ID 1033)
spu506p.exe
(14,2 MB)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2033)
spu506z.exe
(12,1 MB)
SPW demo
(ID 3002)
spu506d.exe
(9,88 MB)
15. 1. 2017 - verze 5.04

Pro instalaci verze 5.04 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.87 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

+ Podklady ve formátu PDF: doplněn příkaz Projekt, Vložit PDF. Po výběru souboru PDF je zobrazen náhled; u vícestránkových PDF souborů je možné vybrat, kterou stránku chcete vložit. Po potvrzení tlačítkem OK je vybraná stránka předána do okna pro vložení obrázku, kde je možné např. zadat měřítko umístěním dvou referenčních bodů a zadáním jejich skutečné vzdálenosti. * Vložené stránky z PDF jsou uloženy v souboru s projektem. Pokud PDF obsahuje např. naskenované obrázky, bude soubor s projektem výrazně větší. + Číslování rostlin - zkratky názvu: počet písmenek se nyní dá nastavit pro první slovo, druhé slovo a všechna další slova. Počet písmenek nově může být nula - tím se dají další slova úplně potlačit. Přidána samostatná volba pro potlačení názvu kultivaru. + Import bodů terénu: importovat je nyní možné i poznámku k bodu. Lépe ošetřeno načítání souborů, které pro oddělení hodnot používají tabelátor. + Šrafování: doplněno šrafování pro druhy pozemku vedené katastrem nemovitostí. - Opraveno obtažení hran prvků ve 3D; dříve se mohlo stát, že došlo ke změně barvy obtažení prvků na bílou v případě, že byly v projektu použity nové kresby dřevin. Doplněno obtažení střechy u jiné stavby.

 

SPW profi
(ID 1033)
spu506p.exe
(9,33 MB)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2033)
spu504z.exe
(7,29 MB)
SPW demo
(ID 3002)
spu504d.exe
(8,97 MB)

28. 11. 2016 - verze 5.03
 
Pro instalaci verze 5.03 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.87 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Databanka rostlin: fotografie je možné zkopírovat do schránky (po kliknutí pravým tlačítkem na malou fotografii v databance).
+ Seznam rostlin k projektu: fotografie je možné zkopírovat do schránky (po kliknutí pravým tlačítkem na malou fotografii).
+ Projekt, Nastavení: přidána záložka Poznámka. Poznámka (např. pár slov k projektu, kontakt na autora projektu apod.) se volitelně může zobrazit při každém otevření projektu - vhodné např. v případě, že .prj soubor chcete vystavit na svých webových stránkách či si jej zákazník bude otevírat v bezplatném prohlížeči projektů.
+ Úvodní obrazovka: po spuštění programu se nyní zobrazuje okno, ve kterém je možné rychle vybrat, zda chcete vytvořit nový projekt, nebo pokračovat v práci na některém z nedávno otevřených projektů, nebo otevřít některý z ukázkových projektů. Pokud nechcete úvodní obrazovku používat, vypněte prosím příslušnou volbu v její spodní části.
+ Ukázkové projekty: do programu bylo přidáno několik malých ukázkových projektů. Dostupné jsou z úvodní obrazovky nebo příkazem Soubor, Otevřít ukázkový projekt.
+ Soubor, Seznam rostlin: tlačítkem Vlastnosti je možné nastavit písmo pro seznam rostlin. Pokud není písmo nastavené, použije se standardní (Arial).
- Kopírování a vkládání prvků: opravena chyba, kvůli které mohlo někdy docházet k různým nahodilým problémům v případě, že se kopírovalo a vkládalo více prvků najednou.
- Vlastní textury: opravena chyba, kvůli které nebylo možné používat některé nově přidané vlastní textury (chyba se vyskytovala jen ve verzích 5.00 - 5.02).
- Rozvržení tisku: pokud je pro rozvržení tisku nastaveno, které vrstvy mají být viditelné, promítne se toto nastavení již i do seznamu rostlin.
- Rozvržení tisku: opraven tisk rámečku u jednotlivých oblastí tisku (mohlo se stát, že chyběla pravá a dolní strana rámečku, popř. při exportu do PDF chyběl celý rámeček).

SPW profi
(ID 1032)
spu503p.exe
(7,56 MB)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2032)
spu503z.exe
(7,36 MB)
SPW demo
(ID 3002)
spu503d.exe
(7,12 MB)
27. 10. 2016 - verze 5.02

Pro instalaci verze 5.02 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.87 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

+ Šlapáková cesta: pro šlapáky je možné nastavit šrafování (dříve se šrafování aplikovalo jen na souvislou cestu). + Vodicí čáry: při vytváření šikmé vodicí čáry je možné zadat úhel podle rastru (vhodné zejména v případě, že je rastr pootočený). + Půdorys: v nastavení projektu je možné zvolit, že se v půdorysu zobrazují i body terénu, případně i s příslušnými výškami a/nebo poznámkami (zobrazení výšek a poznámek se zapíná v terénu ikonkami po levé straně). - Hlavní okno: opravena chyba, kvůli které po výběru vrstvy přestaly fungovat některé klávesové zkratky (např. šipky pro posun projektu). - Otevírání projektu: opravena chyba, kvůli které se při otevření projektu s otevřeným oknem prostorového zobrazení mohlo zobrazit chybové hlášení Access violation. - Prostorová zobrazení: opravena chyba, kvůli které mohlo při použití 3D modelů rostlin trvat první přepnutí do 3D hodně dlouho (nepoužila se již z minula připravená data a 3D model se počítal znovu). - Trvalky a trávy: opravena chyba, kvůli které se u některých trvalek nezobrazila kresba (v databance ani ve 3D).

 

SPW profi
(ID 1032)
spu502p.exe
(7,343,406 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2032)
spu502z.exe
(7,141,315 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu502d.exe
(6,982,674 B)
21. 9. 2016 - verze 5.01

Pro instalaci verze 5.01 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.87 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

- Okna, dveře: opravena chyba, kvůli které při změně údajů pomocí šipek nebo kolečka myši mohlo dojít k pádu aplikace. - Mini verze: opraveno ověřování aktivačního klíče.

 

SPW profi
(ID 1032)
spu501p.exe
(7,335,517 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2032)
spu501z.exe
(7,140,212 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu501d.exe
(6,975,728 B)
11. 9. 2016 - verze 5.00

Pro instalaci verze 5.00 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.87 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

* Pro vývoj Sadovnické projekce nyní používáme novou verzi vývojového prostředí. Z pohledu uživatele by se nemělo změnit téměř nic, z našeho pohledu vývojářů bylo nutných změn hodně. Z dlouhodobého hlediska byl tento krok nutný, abychom zajistili bezproblémové fungování Sadovnické projekce na nových verzích Windows. Nové vývojové prostředí nám také umožní v budoucnu lépe využít výkon vícejádrových procesorů. V této verzi zatím není kompletní nápověda k programu, měla by být dokončena s vydáním další aktualizace. + Texty: téměř všechna políčka pro zadání textu nyní akceptují Unicode znaky. Mj. je tak možné používat např. azbuku apod. Unicode znaky zatím není možné použít v databance rostlin. + Text v projektu: přidána tlačítka na vložení některých symbolů. + Soubor: přidán nový příkaz Exportovat do GIS (formát .SHP + .DBF). Export do GIS je užitečný především v krajinářských projektech. V současné době je možné exportovat jednotlivé rostliny (jejich pozice je v .shp souboru, zatímco název, inventarizační kód a název vrstvy jsou v .dbf souboru).

 

SPW profi
(ID 1032)
spu500p.exe
(6,940,589 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2032)
spu500z.exe
(7,132,222 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu500d.exe
(6,975,728 B)
19. 6. 2016 - verze 4.89

Pro instalaci verze 4.89 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.87 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

+ Projekt: nový příkaz Připojené podklady z GIS. Umožňuje načíst podklady ve formátu .shp (Shape file), včetně připojené tabulky s atributy (ta má příponu .dbf a údaje z ní se zobrazují ve spodní části obrazovky, když označíte některý z bodů podkladu). Podklady by měly být pokud možno v systému S-JTSK. V současné době je podporován import bodů, čar a polygonů. Podklady je možné zobrazit i ve 3D. + Herní prvky Saternus: při výběru prvku je možné použít filtr. Do filtru můžete napsat jedno nebo několik slov, která jsou následně hledána v kódu výrobku, názvu, popisu a vlastnostech. Lze tak snadno najít např. kolotoč, lavičku, houpačku apod. + Nové prvky: na levé straně byla přidána ikona pro vložení úsečky, kružnice nebo křivky. Tyto prvky je možné použít v půdorysu a vyznačit jimi objekty, které není možné v programu zadat přímo. Prvky se mohou zobrazit i ve 3D (tenká čára, barvu je možné nastavit). + Databanka rostlin: doplněno tlačítko pro odstranění 3D modelu. Odstranit je možné jen 3D modely, které jste sami vytvořili (jsou ve složce s uživatelskými daty). - Terén: opravena chyba, kvůli které mohlo dojít k problémům při tisku, exportu nebo zobrazení terénních modelací (pokud šířka obrázku byla větší než 2048 px).

 

SPW profi
(ID 1031)
spu489p.exe
(3,854,368 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2031)
spu489z.exe
(3,797,330 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu489d.exe
(3,683,437 B)
31. 12. 2015 - verze 4.87

Pro instalaci verze 4.87 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.86! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

+ Prvky dětského hřiště: přidáno 238 nových prvků od výrobce Saternus, jedná se především o menší prvky (jednotlivé houpačky, kolotoče apod.). + WMS podklady: pokud použijete úpravu jasu, abyste podklad zesvětlili nebo ztmavili, použije program jiný výpočet než dříve. Výhodou je, že nyní je možné např. zesvětlit černé čáry, což dříve možné nebylo. U starších projektů, kde jste úpravu jasu používali, bude možná potřeba upravit jeho hodnotu, protože nový výpočet funguje jinak (např. úprava jasu na +100 % způsobí, že podklad nyní bude zcela bílý, a úprava na -100 % způsobí, že bude zcela černý). + Přichytávání: přidáno přichytávání k hranám prvků - zatím funguje jen u prvků, které mají rovné strany. Přichytávání je možné zapnout či vypnout pomocí ikonky v pravé dolní části hlavního okna. + Databanka rostlin: doplněny další nové kresby (68 položek).

 

SPW profi
(ID 1030)
spu487p.exe
(78,869,548 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2030)
spu487z.exe
(78,886,462 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu487d.exe
(11,775,525 B)
15. 9. 2015 - verze 4.86

Pro instalaci verze 4.86 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.85! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

+ Prvky dětského hřiště: přidáno 154 nových prvků od výrobce Saternus. - Prvky dětského hřiště: opravena chyba, kvůli které se některé prvky mohly ve 3D zobrazovat jinde než v půdorysu. Opraveno zobrazování bezpečnostních zón (u některých prvků nešlo jejich zobrazení vypnout). + Prvky dětského hřiště: doplněn náhled prvku. + Zídka: je možné zadat výšku zídky na začátku a na konci a vytvořit tak šikmou zídku. Políčka pro zadání výšky jsou nyní celkem 4 - dvě se použijí pro zadání výšky na začátku a na konci v případě, že je vypnuté zobrazení terénu, a další dvě políčka slouží pro zadání výšky při zapnutém zobrazení terénu. + Textury: přidáno přes 400 nových textur (některé jsou však podobné, liší se např. jen skladbou dlažby). + DXF: rychlejší vykreslování v půdorysu.

 

SPW profi
(ID 1030)
spu486p.exe
(107,309,397 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2030)
spu486z.exe
(107,088,577 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu486d.exe
(16,488,520 B)
30. 6. 2015 - verze 4.85

Pro instalaci verze 4.85 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.80 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

+ Prvky dětského hřiště: přidána položka Prvky dětského hřiště - Saternus. Umožňuje vložení některého z výrobků firmy Saternus (aktuálně je k dispozici zhruba 90 položek, další budou doplněny). U každého výrobku je zobrazen popis a vlastnosti (informace jsou bez úprav převzaty od výrobce), je také možné rychle přejít na webové stránky výrobku kliknutím na odkaz ve spodní části okna. + Vložené prvky dětského hřiště Saternus mohou volitelně zobrazovat bezpečnostní zónu. Zobrazení bezpečnostní zóny je možné příkazem Projekt, Nastavení, nebo novou ikonkou vpravo nahoře v hlavním okně. + Projekt, Otočení prvků: tímto příkazem je možné otočit všechny označené prvky jako celek (na rozdíl od příkazu Prvek, Úhel natočení, který otáčí každý prvek jednotlivě). Při otáčení je možné zvolit, zda se mají o stejný úhel otočit i všechny modelace terénu. + Rostliny: zobrazování nových kreseb a 3D modelů - částečně přepracováno, zobrazení by nyní mělo být rychlejší (zejména v případě, že se v projektu vyskytuje více kusů od jednoho taxonu). + Inventarizace: do inventarizace je možné zahrnout i nově plánované rostliny (v okně inventarizace je k tomuto účelu doplněn přepínač). Tuto funkci je možné využít např. v případě, že pro ruční očíslování jednotlivých rostlin chcete využít inventarizační kód

 

SPW profi
(ID 1029)
spu485p.exe
(29627762B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2029)
spu485z.exe
(29514625)
SPW demo
(ID 3002)
spu485d.exe
(3546451B
13. 4. 2015 - verze 4.81

Pro instalaci verze 4.81 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.80! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

+ Přichytávání: při přesouvání prvku nebo bodu prvku je možné využít přichytávání k ostatním prvkům. Přichytávání je možné k místu vložení prvku (např. přichytit na střed rostliny, střed lavičky), na vrcholové body (např. přichytit k rohu budovy) a na obloukové body (např. při vytváření dvou záhonů, které mají mít společnou zaoblenou hranici). Přichytávání je standardně zapnuto, vypnout je můžete pomocí ikonek ve spodní části obrazovky. + Inventarizace: u jednotlivých rostlin, řadových výsadeb a skupinových výsadeb byly přidány další údaje do inventarizace - nyní rozděleno na záložky Inventarizace I., Inventarizace II. a Ošetření. Tyto údaje je možné pak exportovat do Excelu nebo kopírovat do schránky a vložit do jiného tabulkového programu. + Vodicí čáry: u šikmé vodicí čáry je možné zadat vzdálenost. + Vodicí čáry: šikmou vodicí čáru je možné dodatečně otočit tak, aby procházela právě označeným bodem. Postup je tedy podobný jako při otáčení rastru: nejprve označit první bod, kterým má šikmá čára procházet, a šikmou čáru vytvořit (úhel není nutné zadávat). Pak označit druhý bod a čáru do něj otočit. Otočenou šikmou čáru je možné použít např. pro umístění objektů v zadané vzdálenosti od stěny domu apod. Otočení šikmé čáry má klávesovou zkratku písmeno "v". + Projekt, Vložit obrázek: doplněny přepínače pro invertování barev (lze nastavit samostatně pro monitor a pro tiskárnu). Obrázek je možné přebarvit (i v případě, že původně byl barevný nebo v odstínech šedi). Pro obrázek je možné nastavit nejsvětlejší a nejtmavší barvu. Vložený obrázek by nyní měl být lepší pro vkládání naskenovaných podkladů než příkaz Projekt, Připojené mapy (.PCX). + Horní panel: doplněny ikonky pro rychlou změnu barvy pracovní plochy (černá, bílá). + Šrafování v půdorysu: u šrafování je možné zvolit barvu (standardně se šrafuje stejnou barvou, jako má celý prvek).

 

SPW profi
(ID 1029)
spu481p.exe
(3,296,704 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2029)
spu481z.exe
(3,247,766 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu481d.exe
(3,079,399 B)
31. 12. 2014 - verze 4.80

Pro instalaci verze 4.80 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.53 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

+ Rostliny: především pro jehličnany byly vytvořeny a doplněny do databanky nové kresby (pro další taxony budou kresby doplněny co nejdříve). Chcete-li nové kresby používat, můžete je nastavit pro celý projekt v nastavení projektu na záložce Prostorová zobrazení, nebo je zvolit u jednotlivých rostlin. Kresby jsou vytvořeny v rozlišení 2048x2048 bodů, kvůli rychlosti se standardně používá rozlišení 1024x1024 bodů (hodnotu můžete změnit v nastavení programu na záložce OpenGL). Kresby jsou "ploché", při větším nadhledu dojde k přepnutí na stínované zobrazení. + Import DXF: vylepšeno načítání 2D i 3D podkladů, lepší podpora složitých podkladů. + Projekt, Vložit obrázek: při vložení obrázku, který obsahuje informace o rozlišení, je možné zvolit měřítko a nechat nastavit velikost obrázku podle měřítka. Vložený obrázek tak lze použít místo připojených podkladů ve formátu PCX - výhodou je podpora různých formátů (JPG, TIFF a mnoho dalších) i možnost obrázek otočit. + Solitérní květiny, Květinové záhony: doplněna záložka Inventarizace. + Řadová výsadba, Skupinová výsadba, Květinový záhon: na záložce Upřesnění doplněna volba Potlačit množství rostlin - pokud ji zapnete, nebude na výkrese u tohoto prvku uveden počet rostlin. + Pohledy: v okně pro práci s pohledy je možné pohledy seřadit podle abecedy, posouvat pohledy v seznamu výš a níž nebo je přetáhnout na nové místo v seznamu (je třeba chytit myší pořadové číslo pohledu a táhnout). Řazení zůstává zachováno. + Terénní modelace: při automatickém propojování bodů terénu je nyní možné zvolit, že se bude vytvářet oblý terén. Dialogové okno si pamatuje naposledy použité nastavení. + Bod terénu: když je zapnutá volba Automaticky propojit nový bod k minulému, je možné zvolit, zda toto propojení bude vytvořené jako hrana nebo jako oblý terén. + Lavička, Koš, Lampa: doplněno políčko Nad terénem. - Číslování rostlin: opravena chyba, kvůli které se novým jehličnatým stromům standardně přiřadila modrá barva popisků.

SPW profi
(ID 1028)
spu480p.exe
(54,320,000 B)

 

SPW pro zahrádkáře
(ID 2028)
spu480z.exe
(54,265,182 B)
SPW demo
(ID 3002)

 

spu480d.exe
(19,021,960 B)
21. 7. 2014 - verze 4.70

Pro instalaci verze 4.70 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.53 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

+ Jiná stavba: je možné nastavit, zda se v půdorysu má zobrazit přesah střechy. + Projekt, Číslování rostlin: na záložce Číslování přidáno tlačítko Zafixovat čísla. Umožňuje zkopírovat aktuální čísla rostlin do vlastního číslování, takže se tato čísla již nezmění, ani když později do projektu přidáte nové rostliny nebo některé odstraníte. + Projekt, Číslování rostlin: doplněna záložka Podrobné nastavení formátu, kde je možné zadat formát čísel rostlin pro jednotlivé kategorie rostlin. Lze tak použít např. jiné písmo nebo barvu čísel pro trvalky, pro listnáče... Pokud podrobné nastavení nevyplníte, použije se základní nastavení. Pro rychlejší vyplňování doporučujeme použít ikonky na kopírování a vložení, případně ikonku na opravu popisu. + Půdorys a rozvržení tisku: při změně měřítka pomocí kolečka myši zůstává na monitoru na stejné pozici místo, na které ukazuje kurzor. Pokud před změnou měřítka namíříte kurzor na místo, které potřebujete zvětšit, odpadá pak posouvání výkresu. + Zavlažovací systémy: seznam postřikovačů je automaticky řazený podle výrobce a modelu. + Zavlažovací systémy: příkazem Projekt, Označení závlah je možné zvolit, zda se u postřikovačů bude zobrazovat jejich dosah (kružnice nebo obdélník). + Seznam rostlin: pokud je povolen tisk fotografií pro celý projekt, je možné zakázat tisk fotografií pro jednotlivé taxony (kliknutím na symbol fotoaparátu s seznamu rostlin), případně i zakázat tisk jednotlivých fotografií v rámci taxonu (kliknutím na fotografii zobrazenou pod seznamem rostlin). + Zídka: v půdorysu je možné zadat šrafování. - Zídka: opraveno zobrazení zídky, která má šikmé stěny, ve 3D s terénními modelacemi. Dříve se v takovém případě zobrazoval jiný sklon než při zobrazení bez terénu.

 

SPW profi
(ID 1028)
spu470p.exe
(3,936,625 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2028)
spu470z.exe
(3,888,674 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu470d.exe
(3,722,130 B)
29. 6. 2014 - verze 4.69

Pro instalaci verze 4.69 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.53 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

+ Seznam rostlin: součástí seznamu rostlin mohou být fotografie. Použít lze vaše vlastní fotografie, fotografie, které jsou součástí programu, a fotografie z Multimediálního atlasu jehličnatých dřevin. Chcete-li fotografie v seznamu rostlin tisknout, povolte je v Soubor, Seznam rostlin, Vlastnosti. Je možné nastavit, jaké typy fotografií se mohou tisknout, jaké množství (všechny dostupné, zadané maximální množství nebo zadaný maximální počet řádků fotografií na sestavě). Volitelná je i výška tištěných fotografií (standardně 20 mm). + Jiná stavba: přidány dva typy zaoblené střechy (střecha může být zobrazena jako "půlelipsa" nebo část kružnice - lze využít např. na bazénové kryty apod.). + Jiná stavba: je možné zadat její umístění nad terénem. Je možné zadat materiál podlahy. + Popisové pole: doplněna volba Bílé pozadí; když ji zapnete, nebude popisové pole průhledné, tzn. nebudou skrz něj vidět ostatní prvky (rastr, WMS podklady apod.). + Nastavení: zobrazení pozemku na mapy.cz přizpůsobeno novému rozhraní mapy.cz. - WMS: opravena chyba, kvůli které docházelo k velké spotřebě paměti při práci zejména s leteckými snímky (na slabších počítačích nebo při delší práci mohlo vést k vyčerpání veškeré volné paměti s nutností restartovat program).

 

SPW profi
(ID 1027)
spu469p.exe
(3,929,740 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2027)
spu469z.exe
(3,875,822 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu469d.exe
(3,725,590 B)
31. 10. 2013 - verze 4.67

Pro instalaci verze 4.67 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.53 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

- Zpevněná plocha, komunikace: opravena chyba plného šrafování (plné šrafování spolu se zadaným úhlem šrafovacích čar nefungovalo správně). + Jezírko, potok: pro půdorysné zobrazení je možné nastavit šrafování. + Vložený obrázek: doplněno tlačítko na vložení ze schránky - jsou podporovány formáty "metafile" (rozšířený metasoubor) a "rastrový obrázek". Rozšířený metasoubor se použije přednostně - výhodou je, že jej lze zvětšovat bez ztráty kvality. Takto lze vložit např. části sešitů z Excelu, dokumentů z Wordu apod. (např. libovolné popisové pole apod.), formátování přitom zůstane zachováno bez ohledu na složitost původního dokumentu. + Vložený obrázek: doplněn náhled obrázku. + Obrázky a texty, které zkopírujete do schránky, je možné vkládat přímo stiskem Ctrl+V v půdorysu nebo v rozvržení tisku. Lze využít pro rychlejší vložení dat z jiných aplikací (Word, Excel apod.). - Popisky rostlin: opravena chyba, kvůli které se za velmi dlouhý název rostliny již nevešel celý počet rostlin ve skupině nebo řadě. + Stavba: je možné zadat umístění stavby nad terénem. + Stavba, Jiná stavba, Altán: u oken a dveří je možné zadat, zda se mají zobrazovat v půdorysu. Jako výchozí je nastaveno automatické zobrazení podle výšky (zobrazí se objekty, které jsou ve výšce 1 m nad zemí). Je možné zadat i způsob a směr otevírání dveří, příslušný symbol se pak také zobrazí v půdorysu.

 

SPW profi
(ID 1026)
spu467p.exe
(3,676,155 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2026)
spu467z.exe
(3,624,274 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu467d.exe
(3,448,054 B)

13. 6. 2013 - verze 4.66

Pro instalaci verze 4.66 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.53 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

+ Úprava prvků: na horní liště byly přidány ikony, kterými může nastavit, co chcete dělat: přesun prvku (klávesová zkratka P), přesun bodu (klávesová zkratka B) nebo přidání bodu (klávesová zkratka I). Ikony je vhodné použít v případě, že program má tendenci dělat něco jiného, než v danou chvíli potřebujete - výhodou je, že pak nemusíte myší mířit tak přesně. + Rozvržení tisku: pro zadání rozměrů je možné využít tlačítka se standardními formáty papíru (A4 až A0). Ve výchozím stavu je zapnuté ponechání rezervy 20 mm, která je užitečná, chcete-li mít výstup pouze na 1 listu papíru (rezerva 20 mm by měla pokrýt nepotisknutelné okraje u většiny běžných tiskáren). + Rozvržení tisku: doplněna tlačítka Kopírovat a Vložit pro zkopírování celého rozvržení tisku do schránky, resp. vložení ze schránky. Pomocí těchto tlačítek lze kopírovat rozvržení mezi projekty se zachováním všech parametrů. + Číslování rostlin: používáte-li pro označení rostlin zkratky názvů, můžete nyní zvolit, zda se má zobrazovat název vědecký nebo národní. K národnímu názvu mohou být automaticky připsány kultivary z vědeckého názvu. + Otáčení prvků: podržíte-li při otáčení prvků stisknutou klávesu Shift, prvky se otáčí po 15 stupních. + Prvek: doplněn příkaz Změna velikosti prvků. S jeho pomocí je např. možné opravit většinu chyb vzniklých zakreslením projektu v nesprávném měřítku z naskenovaných podkladů apod.

 

SPW profi
(ID 1025
)
spu466p.exe

(3,663,820 B)

SPW pro zahrádkáře
(ID 2025)
spu466z.exe

(3,616,423 B

SPW demo
(ID 3002)
spu466d.exe

(3,446,450 B)

21. 12. 2012 - verze 4.63

Pro instalaci verze 4.63 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.53 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

 

SPW profi
(ID 1025)
spu463p.exe

(3,486,900 B)

SPW pro zahrádkáře
(ID 2025)
spu463z.exe

(3,426,664 B)

SPW demo
(ID 3002)
spu463d.exe

(3,421,702 B)

30. 6. 2012 - verze 4.62

Pro instalaci verze 4.62 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.53 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.

+ Vodicí čáry: pro zarovnání prvků a pro přesné zadávání vzdáleností je možné použít vodicí čáry. Ikonky pro ně jsou umístěné ve spodní části obrazovky. K dispozici je vodorovná přímka, svislá přímka, přímka pod zadaným úhlem a kružnice o zadaném poloměru (používá se pro přesné zadání délky). Všechny čáry se dají zadat i pomocí klávesových zkratek. Např. pro nakreslení úsečky, které bude dlouhá 7,1 m a z právě označeného bodu povede pod úhlem 30°, stiskněte písmeno "d", zadejte 7,1, Enter, poté "u", 30, Enter. Bod poté umístěte myší do průsečíku kružnice a šikmé přímky. + V nastavení programu lze zadat, kolik jakých vodicích čar má být k dispozici (aby se "nehromadily"). Potřebujete-li jich výjimečně vytvořit více, podržte při vytváření další čáry stisknutou klávesu Shift. + Seznam rostlin v rozvržení tisku: pomocí nové ikony na pravé straně obrazovky je možné vložit do rozvržení tisku seznam rostlin. Seznam rostlin může být rozdělen do několika částí, které se dají samostatně posunout (vhodné v případě, že je seznam rostlin dlouhý). + Přepracován tisk - při tisku rozvržení tisku je nyní mj. k dispozici i náhled. Při tisku se nyní nezobrazuje automaticky okno pro výběr tiskárny a její nastavení - pokud potřebujete tiskárnu či její nastavení změnit, použijte příslušné tlačítko v okně tisku. - Rozvržení tisku: opravena chyba verze 4.61, kvůli které nešlo vypnout tisk rastru jen pro vybranou oblast tisku. - Tisk: opravena chyba, kvůli které se při tisku jen některých stránek mohl výkres vytisknout posunutý. - Terén: opravena chyba, která se při některých úpravách terénu projevovala opakovaným Access violation.

 

SPW profi
(ID 1024)
spu462p.exe

(3,479,778 B)

SPW pro zahrádkáře
(ID 2024)
spu462z.exe

(3,425,908 B)

SPW demo
(ID 3002)
spu462d.exe

(3,419,841 B)

29. 3. 2012 - verze 4.61
 
Pro instalaci verze 4.61 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.53 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Rozvržení tisku: u rozvržení tisku je možné zvolit, zda se pro jeho vykreslení má použít nastavení vrstev platné pro celý projekt, nebo zda se použije samostatné nastavení. Je tak možné každému rozvržení tisku přiřadit, které vrstvy se v něm mají tisknout. Nastavení platí pro všechny části půdorysu, terénu i 3D pohledy, které jsou v rozvržení obsaženy.
- Rostliny s koeficientem růstu jiným než 100 %: opravena chyba, kvůli které se rostliny v některých případech zobrazovaly příliš malé nebo příliš velké.
+ Popisové pole: při vyplňování je zobrazen jednoduchý náhled, kliknutím do něj je možné vybrat příslušné pole.
+ WMS podklady: na záložce Upřesnění je možné upravit jas; jeho snížením je zpravidla možné docílit přehlednějšího zobrazení půdorysu, kdy zakreslené prvky lépe vyniknou.
+ Tisk: nově je možné tisknout i připojené WMS podklady. V nastavení na záložce Různé lze nastavit rozlišení pro tisk WMS podkladů - standardně se použije 250 dpi. Vyšší hodnoty obvykle nejsou potřeba, tisk je pak již příliš jemný a stahování podkladů trvá hodně dlouho, popř. se může stát, že WMS server ani nebude mít tak podrobné mapy k dispozici. Tisk WMS podkladů je možné, podobně jako tisk rastru, vypnout pro jednotlivé oblasti v rozvržení tisku.
- Rastr: pro zobrazení/tisk rastru je opět použita nejtenčí čára, kterou zařízení podporuje, mj. by tak opět mělo správně fungovat zobrazení a tisk čárkované čáry rastru.
+ Při zadávání terénu je možné používat WMS podklady.

SPW profi
(ID 1024)
spu461p.exe
(2,733,774 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2024)
spu461z.exe
(2,688,550 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu461d.exe
(2,706,608 B)

19. 1. 2012 - verze 4.60
 
Pro verzi 4.60 stačí autorizační karta platná do 31.12.2011 (aktualizace sice byla vydaná v lednu 2012, ale patří ještě do roku 2011).
 
Pro instalaci verze 4.60 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.53 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Půdorys, přichytávání pomocí klávesy Shift: když je rastr otočený, přichytává nyní klávesa Shift čáry tak, že jsou rovnoběžné s rastrem (dříve byly vždy buď vodorovné, nebo svislé). V nabídce Nástroje, Možnosti, Úpravy lze tuto funkci vypnout a vrátit předchozí chování, kdy i při otočeném rastru pomáhá klávesa Shift s kreslením vodorovných a svislých čar.
- Prvek: opravena funkce Prvek, Přenést do popředí / do pozadí. Pomocí těchto příkazů je možné změnit pořadí prvků na výkrese a ovlivnit tak, které prvky budou nakreslné "navrchu" a které "vespod".
+ Import DXF: doplněna podpora atributů u objektů (někdy využíváno např. pro zápis výšek).
- Rozmístění rostlin: opravena chyba, kvůli které se v některých případech kolečka zobrazovala vyplněná, i když mají být prázdná.
- Podklady pro rozpočet: opravena chyba, kvůli které program ignoroval nastavení Jen rostliny z viditelných vrstev.
- Půdorys: opraveno vybírání prvků pomocí klávesy Ctrl. Nyní již funguje správně, tj. když je několik prvků blízko u sebe a potřebujete označit jeden z nich, lze držet stisknutou klávesu Ctrl a klikat pravým tlačítkem, postupně se označují jednotlivé prvky nedaleko kurzoru.
+ Export bodů terénu do JTSK: posun počátku je automaticky nastaven podle GPS pozice pozemku. Je možné exportovat i poznámku. Lze nastavit oddělovač desetinných míst.
+ Rozvržení tisku: u pohledů vložených do rozvržení tisku je možné zadat, v jakém měsíci se mají vykreslit. Jeden pohled tak můžete v rozvržení tisku použít několikrát pro různé měsíce.
+ Pohledy: při hromadném exportu pohledů je možné zadat jeden či více měsíců, ve kterých se mají pohledy exportovat.
- Vložené obrázky: opravena chyba, kvůli které v některých případech nefungovalo oříznutí v rozvržení tisku.
- Můstek, schody: upraveno rozmístění sloupků zábradlí, dříve v některých extrémních případech mohlo dojít k velmi nepravidelnému rozmístění nebo mohly sloupky v části prvku zcela chybět.
+ Cesta, křižovatka, zpevněná plocha: v půdorysu je možné kromě šrafování čarami použít i souvislou výplň.
+ Kreslené uživatelské značky: upraveno okno pro kreslení značky. Při kreslení je nyní zapnuto přichytávání k čarám, kružnicím a ke středu, takže se čáry dají snáze napojovat na sebe. Kolečkem je možné kresbu zvětšovat, zmenšovat a posouvat.
+ Rostlina, Řadová výsadba, Skupinová výsadba: při zadávání inventarizace je možné zadat průměr kmene v metrech, bude automaticky přepočítán na obvod kmene v centimetrech.
+ Prvek, Ručně zadat číslo rostliny: tímto příkazem je možné ručně zadat číslo taxonu; použití najde jen v případě, že je zapnuté využití vlastních čísel při číslování.
* WMS: pro komunikaci je nyní používán protokol v. 1.1.1, který je vhodnější pro nové verze serverů Cenia i ČÚZK.
+ Nastavení: zobrazení pozemku na mapy.cz upraveno, aby vyhledávání fungovalo s aktuální verzí mapy.cz. Doplněno vkládání GPS souřadnic z mapy.cz v novém formátu, který mapy.cz používají.

SPW profi
(ID 1023)
spu460p.exe
(2,732,791 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2023)
spu460z.exe
(2,681,296 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu460d.exe
(2,701,123 B)

29. 6. 2011 - verze 4.58
 
Pro instalaci verze 4.58 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.53 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Úpravy, Vybrat stejné rostliny: když v půdorysu vyberete rostlinu, můžete poté tímto příkazem rychle označit všechny výskyty vybraného taxonu v projektu. Označíte-li více rostlin, budou do výběru zahrnuty všechny výskyty vybraných taxonů. Tento příkaz je výhodný zejména v případě, že potřebujete zaměnit všechny výskyty určitého taxonu za nějaký jiný taxon.
+ Klávesové zkratky: doplněna klávesová zkratka pro funkci Křivka v označeném bodě - klávesa Q; Přímý úsek (vrchol) v označeném bodě - klávesa W.
+ WMS: upraveny adresy některých serverů; upraveno načítání názvu serveru ze serverů, které název vracejí jako CDATA.
+ WMS: uživatel může do seznamu přidávat další servery, takže jsou pak snadno využitelné v dalších projektech. Pro vyhledání serverů je vhodné použít např. Google a hledat WMS na stránkách krajských úřadů.
+ Nastavení: upravena práce s GPS souřadnicemi tak, aby fungovalo vkládání a zobrazování na českých mapových serverech (jejich provozovatelé změnili formát dat).
+ Při zadávání zvětšení/zmenšení prvku a při zadávání parametrů textury je možné zadat hodnoty i číselně (dříve jen posuvník).
+ Mulčování: je možné zadat název mulčovacího materiálu - buď vybrat z připraveného seznamu (v tom případě se také automaticky doplní obrázek materiálu, je možné ho následně ručně změnit), nebo napsat libovolný vlastní název. V podkladech pro rozpočet jsou jednotlivé mulčovací materiály rozepsané.
+ Mulčování: kromě objemu se tiskne i mulčovaná plocha a počet míst, na kterých se mulčování vyskytuje (celá skupina, řadová výsadba i květinový záhon se počítají jako jedno místo).
- Jiná stavba: již funguje správně zobrazení poloprůhledné střechy.

SPW profi
(ID 1022)
spu458p.exe
(2,731,499 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2022)
spu458z.exe
(2,669,336 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu458d.exe
(2,700,528 B)

3. 3. 2011 - verze 4.57
 
Pro instalaci verze 4.57 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.53 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Vrstvy, připojené podklady: pro rychlejší přepínání viditelnosti a zamčení doplněny ikony, stav lze přepnout kliknutím myší.
- Databanka rostlin: při kopírování dřeviny se již kopíruje i její 3D model. Opravena chyba, kvůli které se nově přidaná rostlina někdy v databance nezobrazovala, dokud uživatel databanku nezavřel a znovu neotevřel.
- WMS: Provedeny úpravy nutné pro opětovné fungování podkladů z ČÚZK (připojení podkladů přestalo fungovat po přechodu ČÚZK na jiný mapový software; starší verze Sadovnické projekce obsahovaly drobnou odchylku v komunikačním protokolu, kterou novější software ČÚZK již neakceptuje).
- Standardní značky rostlin: rostliny, které porušují ochranné pásmo sítí technického vybavení nebo jsou vykácené, jsou již zobrazeny správnou (uživatelem nastavenou) značkou.
- Import inventarizace: opravena chyba, kvůli které nebylo možné dokončit import inventarizačních seznamů z Excelu.

SPW profi
(ID 1022)
spu457p.exe
(2,720,723 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2021)
spu457z.exe
(2,666,305 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu457d.exe
(2,695,887 B)

28. 12. 2010 - verze 4.55
 
Pro instalaci verze 4.55 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.53 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
- Altán: opravena chyba z verze 4.54, kvůli které nebylo možné změnit vlastnosti altánu.
 
Verze 4.54 obsahovala tyto změny:
+ 3D modely: pro zobrazení 3D modelů, které se nacházejí daleko od pozorovatele, se nyní používá zjednodušený režim (při prvním zobrazení si program uloží 2D obrázek rostliny a ten pak používá pro rychlé vykreslení). Zjednodušený režim je mnohem rychlejší než poctivé vykreslení celého 3D modelu (rychlost může stoupnout až 1000x), nevýhodou je horší přesnost zobrazení způsobená tím, že se jedná jen o dvourozměrný obrázek. V nastavení programu na záložce 3D můžete zvolit, kdy se má zjednodušený režim použít.
* Zjednodušené snímky 3D modelů se ukládají do složky Data\Snimky-c. Pro každou rostlinu se obvykle ukládá několik snímků (různé kombinace nadhledu, barvy olistění, květů a plodů, stáří rostliny...). Pokud byste potřebovali uvolnit místo na pevném disku, můžete obsah této složky vymazat, snímky se v případě potřeby vytvoří znovu. Vytvoření snímku je podobně zdlouhavé, jako samotné vykreslení 3D modelu, ale každé další zobrazení téže rostliny za stejných podmínek (nadhled, barvy...) je pak již mnohem rychlejší.
* Pokud byste potřebovali zjednodušené modely vypnout, použijte příkaz Nástroje, Možnosti, 3D. Nastavením velikosti, od které se zjednodušené snímky použijí, na 0 px, dojde k jejich vypnutí.
- 3D modely: opravena chyba, kvůli které se špatně zobrazovaly 3D modely rostlin, které mají větší šířku než výšku.
+ WMS: doplněna podpora standardu 1.1.1. Upraveny adresy serverů, které používá ČÚZK.
+ Terénní modelace, půdorys: doplněny optimalizace, práce s velkými projekty a zejména složitějšími terénními modelacemi je rychlejší (u terénu s několika tisíci bodů je nyní odezva programu i stokrát rychlejší, u jednoduchého terénu bude rozdíl nepatrný).
+ Export do Excelu: Sadovnická projekce se již neptá na název souboru, exportovaná data je třeba uložit ručně přímo z Excelu. Mj. se tím řeší problém novějších verzí Excelu, které do souboru s příponou .xls ukládaly data ve formátu .xlsx.
- Import inventarizace: opravena chyba Access violation, která se mohla objevit při importu skupinových nebo řadových výsadeb.
+ Import DXF: doplněna podpora některých speciálních znaků v textech (%%c, %%u, %%d, %%p).
+ Import DXF: doplněna podpora víceřádkového textu (MTEXT).
- Import DXF: opravena chyba, která se mohla projevit při načítání některých podkladů obsahujících bloky se šrafami.
+ Půdorys: vylepšeno postupné vybírání blízkých či překrývajících se prvků pomocí Ctrl + pravé tlačítko myši.
+ Stavby: doplněna tloušťka podbití (střechy).
- Obrázek vložený do prostorového zobrazení: opravena chyba, kvůli které se v některých případech obrázek nezobrazoval správně (zpravidla v případě, že uživatel ručně upravil parametry textur jinde v projektu).
+ Inventarizace: rostliny, které mají vypnutou volbu Zahrnout do seznamů rostlin, se nezobrazí ani v inventarizaci.
+ Inventarizace: položky již jsou v inventarizačním seznamu seřazeny podle abecedy a inventarizačního kódu.

SPW profi
(ID 1021)
spu455p.exe
(2,718,731 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2021)
spu455z.exe
(2,673,164 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu455d.exe
(2,695,119 B)

30. 6. 2010 - verze 4.53
 
Pro instalaci verze 4.53 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.10 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Nový prvek: Obrázek vložený do prostorového zobrazení (ikonu má vlevo pod ostatními ikonami). K dispozici je několik fotografií, zejména postav, které je možné v půdorysu umístit. Ve 3D se pak příslušný obrázek zobrazí. Obrázky jsou "ploché", proto je nutné u nich buď nastavit, aby se otáčely "čelem" k pozorovateli, a nebo je natočit tak, aby z příslušného směru dobře vypadaly. Správné natočení je důležité např. u sedících postav, jinak se postava na obrázku bude opírat rukou ve vzduchu apod. Protože obrázky jsou ploché, nevrhají správné stíny.
+ Měřická přímka: podtržené číslo na konci měřické přímky je nyní posunuto, aby se nepřekrývalo se zaměřenými body na měřické přímce.
- Import DXF: opraveno zobrazování bloků, které obsahují entity, které Sadovnická projekce nepodporuje. Opraveno používání barev u složených bloků.
- Tisk axonometrie: opravena chyba, kvůli které při tisku axonometrie na větší formáty papíru ve vysokém rozlišení nesouhlasilo měřítko.
- Výběr prvků: opravena chyba, kvůli které se v některých případech neoznačily otočené prvky.
- Pohledy v rozvržení tisku: opravena chyba, která někdy způsobovala Access violation po smazání pohledu v půdorysu.
+ 3D modely rostlin: doplněny některé optimalizace, rychlost vykreslování 3D modelů se tím zlepšila o 5-25 % v závislosti na hardware.

SPW profi
(ID 1020)
spu453p.exe
(23,395,317 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2020)
spu453z.exe
(23,343,337 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu453d.exe
(11,129,462 B)

3. 5. 2010 - verze 4.52
 
Pro instalaci verze 4.52 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.10 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Modelace terénu: k bodům terénu je možné doplnit poznámku.
+ Modelace terénu: import bodů terénu je nyní možný i z GPX souboru (body zaměřené pomocí GPS). Pro zaměření terénu pomocí GPS je nutné použít velmi přesný GPS přístroj, běžné navigace mívají odchylku v měření několik metrů a jsou pro tyto účely nevhodné.
+ Rastr: rastr je nyní možné posunout a otočit. Posun a otočení je možné zadat číselně, ale také pomocí ikonek ve spodní části obrazovky nebo pomocí klávesových zkratek. Např. pro zarovnání rastru s hranou budovy je třeba označit první roh budovy, stisknout písmeno "r" (nebo klepnout na ikonu vlevo od rastru), poté označit druhý roh budovy a stisknout písmeno "t" (nebo klepnout na ikonu vpravo od rastru). Rastr je nyní vykreslován jiným způsobem, abychom obešli chybu ve Windows Vista, kvůli které na některých počítačích část rastru mohla chybět. Do vodorovné polohy lze rastr vrátit kliknutím na obě ikonky po sobě, nebo stiskem "r" a "t" po sobě.
+ Nastavení projektu: na záložce Obecné je možné vyplnit GPS souřadnice pozemku; doporučujeme zadávat souřadnice zhruba středu projektovaného území. Pro kontrolu je možné nechat pozici zobrazit pomocí některého mapového serveru (vyžaduje připojení k internetu). Souřadnice jdou do políček vložit ze schránky, většinou je možné zkopírovat obě hodnoty najednou a program odhadne sám, co je zeměpisná šířka a co délka.
+ Projekt: doplněna nová funkce Webová mapová služba (WMS). Umožňuje připojit jako podklad snímky z takzvaných WMS (Web Map Services) serverů. Některé užitečné servery jsme do nabídky již připravili, další můžete najít na internetu - mnohdy je provozují krajské úřady a státní organizace. Než budete podklady zobrazovat, musíte v nastavení projektu vyplnit polohu pozemku.
* WMS obvykle poskytují podklady v několika vrstvách, každý provozovatel má své vlastní rozdělení do vrstev. Katastrální úřad např. nabízí snímky "normální" a "inverzní", je třeba si vybrat, které chcete použít (protože čáry na podkladech budou buď černé, nebo bílé...).
* WMS podkladů je možné připojit více najednou - např. dospod ortofotomapu, přes ni (průhledné) katastrální mapy. Podklady z WMS serverů zatím není možné tisknout. Při používání WMS podkladů může být výhodnější měnit měřítko pomocí kláves Home/End, protože pro každé měřítko jsou podklady ze serveru načítány znovu, což bude pravděpodobně dost pomalé.
* Některé WMS servery vracejí "splácnuté" podklady (protože v rozporu se specifikací nepodporují libovolný poměr výšky a šířky obrázku). V takovém případě prosím zapněte na záložce Upřesnění volbu Opravit proporce podkladů a kontaktujte poskytovatele s prosbou, aby povolili neproporcionální podklady, jak to požaduje specifikace WMS.
+ Nástroje, Možnosti: doplněna záložka Web, kde je možné nastavit parametry pro stahování podkladů z webových serverů (proxy server) a velikost a trvanlivost stažených podkladů ve vyrovnávací paměti. Vyrovnávací paměť je uložena ve složce Data\http-c. Při kopírování např. databanky rostlin na jiný počítač není nutné kopírovat obsah složky http-c.
+ Pravidelný tvar prvku: program si pamatuje naposledy použité hodnoty a při příštím použití je opět nabídne. Při tvarování otevřených, liniových prvků (např. plot apod.) se nyní vytvoří uzavřený objekt tím, že poslední bod se umístí na stejné místo jako bod první (dříve zůstávala např. poslední strana obdélníka nevytvořená).
+ Import DXF: vylepšeny výpočty zjišťující rozsah podkladu (nyní jsou ignorovány některé nejčastější chyby, které v DXF podkladech bývají a které způsobují potíže při importu - např. prázdné texty posunuté o desítky kilometrů stranou, úsečky vytažené o tisíce kilometrů stranou apod.).
+ Import DXF: pokud nově připojovaný podklad vypadá, že je uložen v JTSK, je při připojování automaticky nabídnuta možnost zadat jeho otočení, aby byl sever nahoře (JTSK totiž nemá sever nahoře, jeho odklon může být až 10°). To je důležité pro případné využití webových mapových služeb. Pokud je podklad v JTSK a pozemek ještě nemá zadanou GPS pozici, je také nabídnuta možnost nastavit GPS pozici pozemku podle posunu podkladu.
+ Import DXF: Pokud před importem podkladu zadáte v nastavení projektu správnou GPS pozici pozemku (můžete ji získat GPS přístrojem nebo zkopírováním z některé mapy na internetu) a připojujete nový podklad v JTSK, můžete nyní stiskem tlačítka zadat jeho posun podle GPS pozice (tím se mnohdy lze vyhnout složitému hledání podkladu). Takto zadaný posun bude fungovat jen u podkladů, které jsou v JTSK a nikoliv v lokálních souřadnicích.
+ Nastavení oken, dveří: objektem je již možné v náhledu posouvat myší.
- Rostliny, řadové výsadby, skupinové výsadby: opravena chyba, kvůli které nešly v inventarizaci odstranit zapsané hodnoty. U jednoho prvku je nyní možné hodnotu jednoduše smazat, pokud je označeno více prvků najednou a chcete hodnotu vymazat, napište do políčka mezeru.
- Hranice pozemku: opravena chyba vykreslování ve 3D.
- Stavby: opravena chyba, kvůli které se v některých případech špatně zobrazovala střecha (chyba se projevovala jen v případě, že na stavbě byly zadány "zbytečné rohy" - body v místě, kde měla být rovná stěna).
- Modelace terénu: opravena chyba, kvůli které se v některých případech nevytvářely úsečky v částech projektu "daleko od nuly" (přes 10 km od počátku souřadnic). Opravena občasná chyba "Access violation".
+ Zobrazení, Překreslit (F6): před překreslením se přečíslují rostliny.
+ 3D modely rostlin: doplněny další modely, nyní je k dispozici přes 700 modelů. Doporučujeme opět spustit příkaz Data, Příprava všech 3D modelů rostlin.

SPW profi
(ID 1020)
spu452p.exe
(6,180,122 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2020)
spu452z.exe
(6,126,522 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu452d.exe
(6,129,650 B)

22. 12. 2009 - verze 4.50
 
Pro instalaci verze 4.50 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.10 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Pro listnaté dřeviny je k dispozici nový způsob zobrazení - 3D model. 3D model (prostorový model) nabízí věrnější zobrazení dřevin s využitím snímků kůry a olistění. Výhodou je realističtější vzhled dřevin v době vegetace i v době vegetačního klidu, nevýhodou výrazně větší nároky na výpočetní výkon (proto v současné době není 3D model nastaven jako výchozí způsob zobrazení).
* U části rostlin již jsou 3D modely doplněny, další budeme přidávat v průběhu roku 2010. 3D model si můžete upravit i sami - editor je přístupný z databanky rostlin (záložka Základní vlastnosti), nebo z nabídky Data, Úpravy 3D modelů dřevin. Vlastní modely se ukládají do složky Data\Modely01.
* Principem 3D modelů jsou atraktory, rozmístěné uvnitř koruny stromu (koruna může být nahodile pozměněna). Atraktory k sobě přitahují větve, jejichž růst je ovlivněn i řadou dalšíh parametrů (dosah atraktorů, v jaké vzdálenosti od větve již atraktor odumře apod.). Velkou výhodou tohoto postupu je variabilita způsobená používáním nahodilosti, díky ní by dřeviny měly u každého uživatele programu vypadat trošku jinak. Do budoucna bude možné v rámci jednoho výkresu mít několik exemplářů od téhož modelu (každý bude vypadat jinak), současná verze programu používá exemplář jeden, pouze nahodile pootočený.
* Výhody 3D modelů: věrnější zobrazení v době vegetace i vegetačního klidu, stejné zobrazení při libovolném úhlu pohledu. Nevýhody 3D modelů (na jejich odstranění budeme pracovat): výrazně pomalejší zobrazení, nezobrazují se květy ani plody, nelze uspokojivě modelovat převislé kultivary.
* Po instalaci nové verze velmi doporučujeme nechat připravit exempláře rostlin příkazem Data, Příprava všech 3D modelů dřevin. Výpočet může trvat i několik hodin (!), připravené modely mohou zabrat až 2 GB místa na disku (!). Připravené modely se ukládají do složky Data\Modely-c. Pokud modely nenecháte připravit předem, budou modely jednotlivých taxonů použitých v projektu připraveny až v okamžiku použití (přepnutí do 3D zobrazení), které pak může trvat poměrně dlouho.
- Sítě technického vybavení: opravena chyba, která způsobovala opakované překreslování (problikávání) výkresu při zadávání sítí. K překreslení výkresu nyní dojde pouze v případě, že se úpravou sítě změnil stav některé rostliny (např. dříve porušovala ochranné pásmo a po úpravě již ne).
+ Prvky: přidán nový prvek Praporek (pod ikonkou Zahradní stavby).
+ Seznam rostlin: sestava převedena do FastReportu, takže je mj. možné ji přímo exportovat do PDF, do Wordu (formát RTF) apod. V náhledu je také možné upravit okraje, popř. přímo editovat jednotlivé stránky sestavy. V náhledu je nalevo zobrazována osnova, obsahující jednotlivé skupin rostlin (pokud používáte rozdělení do skupin).
+ Seznam rostlin: ve vlastnostech je možné nastavit, zda se mají tisknout sloupce s počtem nových rostlin, počtem stávajících rostlin a celkovým počtem rostlin. Doplněna volba, zda tisknout celou cestu k projektu, nebo jen název souboru (standardně se nyní tiskne jen název souboru).
+ Licenční soubor: nové instalace programu ukládají svůj licenční soubor do složky určené pro sdílení dat mezi všemi uživateli, neměly by proto již být problémy s různými verzemi tohoto souboru ve Windows Vista se zapnutým řízením uživatelských účtů (UAC).
- Import DXF: opravena chyba, kvůli které se špatně počítaly extrémy u podkladů, obsahujících zrcadlově překlopené vložené bloky, a u podkladů, obsahujících bloky, ve kterých nebyla ani jedna z podporovaných entit.
+ Textury: doplněna podpora průhledných textur (průhledné textury jsou použity na olistění stromů; není zatím možné je přidat jako vlastní textury). Doplněna podpora obdélníkových textur (dosud musely být textury čtvercové). Zvětšen maximální rozměr textury až na 512x512 pixelů.

SPW profi
(ID 1019)
spu450p.exe
(6,072,448 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2019)
spu450z.exe
(6,034,201 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu450d.exe
(6,022,672 B)

11. 6. 2009 - verze 4.12
 
Pro instalaci verze 4.12 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.10 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Import DXF: doplněn import entity SPLINE (křivky NURBS, zřídka používané).
- Import DXF: opravena chyba, která se někdy projevovala u projektů odkazujících na neexistující DXF podklady - série chybových hlášení znemožňujících normální práci.
- Soliterní květiny: opravena chyba, která v některých případech po zobrazení v perspektivě způsobovala posun vynesených kót. V půdorysu se již barva květiny nezmění při zapnutých sadovnických hodnotách. Opravena kresba rostliny Acorus calamus.
+ Databanka rostlin: u trvalek/trav je nyní možné vybrat kresbu, která se použije pro 3D zobrazení. Můžete tak změnit vzhled nejen u rostlin, které jste do databanky sami přidali, ale i u těch, které v ní již byly uložené. Při přidávání kopie trvalky/trávy je nyní zkopírován i vzhled.
+ Plot s podezdívkou: u sloupků doplněna volba "Sloupky až k zemi". Starší verze programu vždy kreslily sloupky až k zemi, od nynějška jsou sloupky standardně kresleny až nad podezdívkou. Uvedeným přepínačem je možné zobrazení sloupků nastavit.
+ Pohled v perspektivě: zorný úhel je nyní možné nastavit přímo v půdorysu pomocí dvou bodů na polopřímkách, které zorný úhel vytyčují.
+ Ochranná pásma sítí technického vybavení: v nabídce Projekt doplněn příkaz Ochranná pásma. Zde se zadávají standardní šířky ochranných pásem pro daný projekt, dále je možné zvolit, zda se má ochranné pásmo zobrazit v půdorysu. Pokud má mít některý úsek sítě jinou šířku ochranného pásma než standardní, zadejte ji přímo danému prvku.
+ Projekt, Nastavení: volba "Odlišit chybné" slouží k nastavení, zda program má kontrolovat ochranná pásma sítí technického vybavení a rostliny, které tato pásma porušují, barevně odlišit.
+ Projekt: doplněn příkaz Zkontrolovat ochranná pásma - provede kontrolu ochranných pásem (kontrola se většinou dělá automaticky, tento příkaz využijete jen v případě, že by automatika některou situaci nevyhodnotila správně).
+ Podklady pro rozpočet: sestava převedena do FastReportu, takže je nyní možné ji snadno vyexportovat např. do formátu .pdf. Doplněno nastavení, zda se má tisknout název projektu.

SPW profi
(ID 1018)
spu412p.exe
(2,191,551 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2018)
spu412z.exe
(2,153,469 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu412d.exe
(2,147,335 B)

22. 4. 2009 - verze 4.11
 
Pro instalaci verze 4.11 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.10! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Zavlažovací systémy: u prvků závlah je nyní možné zadat sekci. Sekci můžete napsat ručně, nebo vybrat ze seznamu sekcí, které již v daném projektu máte použité.
+ Zavlažovací systémy: doplněn příkaz Projekt, Označení závlah. Umožňuje nastavit, zda a jak se budou označovat postřikovače a potrubí v půdoryse. Dále je možné zadat barvy pro zobrazení jednotlivých sekcí.
+ Zavlažovací systémy: u postřikovačů a potrubí je možné nastavit, zda se má zobrazit kóta, a případně nastavit vynesenou kótu.
- Zavlažovací systémy: opraveno tlačítko "OK" v databance postřikovačů. Opravena chyba, kvůli které zahrádkářská verze nenačítala databanku postřikovačů.
+ Zavlažovací systémy: doplněn příkaz Soubor, Seznam prvků závlah. Zde je vidět seznam postřikovačů a potrubí použitých v projektu. Seznam je možné tisknout, popř. jej z náhledu sestavy exportovat do různých formátů.
+ Řadové výsadby, skupinové výsadby, květinové záhony: v půdorysu se nyní může zobrazovat rozmístění jednotlivých rostlin (standardně vypnuto). Zobrazení rozmístění se nastavuje pro každý prvek samostatně a lze vybrat, jaký symbol se má použít (šikmé křížky, rovné křížky, kolečka). Pozor, počet symbolů často neodpovídá počtu rostlin spočítanému z výměry a sponu!
+ Květinový záhon: doplněna volba "Půdní pokryv". Pokud ji ponecháte vypnutou, zobrazí se ve 3D jednotlivé rostliny místo dřívější "masy". Kresby rostlin jsou v rámci záhonu do jisté míry nahodile pozměňovány (některé rostliny se vykreslí menší, rostliny jsou o +/- 10 stupňů odkloněny od svislé osy, polovina kreseb je vodorovně překlopena, jsou náhodně vybírány barvy olistění a květů z těch barev, které jste u záhonu zadali a povolili, rostlina je o kousek náhodně posunuta od svého sponem daného místa). Jestliže půdní pokryv zapnete, zobrazí se barevná "masa" jako ve starších verzích, doplněna byla pouze změna velikosti (růst) v průběhu roku.
- Textury: opravena chyba z verze 4.10, kvůli které se v některých případech označila jiná textura, než která byla u prvku nastavená, a/nebo se nenačetly uživatelské úpravy odstínu, sytosti a jasu.
- Prolézačka: opravena chyba, kvůli které se neukládala nastavená barva prolézačky.
- 3D: opravena chyba, kvůli které se některé trvalky v projektech bez terénu zobrazovaly špatně (týkalo se trvalek, které jsou nakresleny např. s převislými listy).
+ Rozvržení tisku: do nabídky Rozvržení tisku přidán příkaz Přizpůsobit rozměry, který (dodatečně) přizpůsobí rozměry rozvržení tisku všem prvkům, které jste do něj zadali.
+ Import DXF: doplněna podpora souborů, které pro oddělení řádků používají unixovou notaci. Doplněna podpora novějšího binárního formátu DXF (používá dvoubajtové groupcode).
+ Zadávání čísel: většina polí, do kterých se píší desetinná čísla, od nynějška umí vyhodnocovat výrazy. Např. u průměru potrubí tak můžete napsat 1/2 nebo 3/4, hodnota bude automaticky převedena na 0,5 resp. 0,75 apod. Podobně při zadávání délek můžete psát 1,7+6,9 apod.
+ Jiná stavba: doplněn materiál podbití (spodní části střechy) a tloušťka podbití (střechy).

SPW profi
(ID 1018)
spu411p.exe
(2,162,067 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2018)
spu411z.exe
(2,122,700 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu411d.exe
(2,135,652 B)

18. 12. 2008 - verze 4.10
 
Pro instalaci verze 4.10 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.01 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
+ Podklady ve formátu DXF: v nastavení podkladů je možné zadat, aby se podklady namísto původní barvy zobrazily určitou zadanou barvou (pro 2D a 3D samostatně).
+ Pískoviště: lze zadat výšku okraje, vzdálenost písku od okraje a relativní výšku základny. Pokud zadáte výšku 0, bude pískoviště zobrazené v úrovni terénu (takto se chovaly dřívější verze programu), při zadání větší výšky bude prvek zobrazen nad zemí (při terénních modelacích je pak také potřeba zadat relativní výšku základny).
+ Altán: možnost přidat okna a dveře. Pokud místo okna nebo dveří přidáte pruh s nastavenou průhlednou barvou, můžete vytvořit vstup do altánku. Pozor - aby program okna, dveře či pruhy zpracoval, nesmí přesahovat mimo stěny altánu (u staveb ostatně platí totéž).
+ Databanka rostlin: přidány sloupce s šířkou a výškou rostliny (v metrech). Doplněno volitelné zobrazení vlastních poznámek k rostlinám (zda se poznámky standardně budou nebo nebudou zobrazovat, můžete zvolit v nastavení programu).
+ Textury: v okně pro výběr materiálu nebo v nabídce Data, Vlastní textury je možné přidávat vlastní textury. Vlastní textura musí být čtvercová o velikosti 8x8, 16x16, 32x32, 64x64, 128x128 nebo 256x256 pixelů. Sadovnická projekce ukládá vlastní textury do složky Data, podsložky Textury2. Vlastní textury, které v projektu použijete, se standardně ukládají i přímo do projektu (pro případ, že by někdo projekt otevíral na jiném počítači), což má za následek podstatné zvětšení velikosti .prj souboru; příkazem Projekt, Nastavení, Ukládání můžete ukládání vlastních textur v projektu vypnout.
+ Textury: doplněno 35 standardních textur.
- Textury: opraveny uživatelské změny sytosti textury. Zvýšení sytosti již nezpůsobuje červenání šedé a bílé barvy ani nevhodné zvýraznění různých artefaktů v textuře.
+ Výběr materiálu: okno pro výběr materiálu je možné podle potřeby zvětšit; jeho velikost a pozici si program pamatuje, ovšem jen do té doby, než jej ukončíte.
+ Sítě technického vybavení: doplněn druh sítě "drenážní potrubí", zobrazuje se čárkovanou čarou.
+ Závlahy: v nabídce Data doplněn příkaz Zavlažovací systémy. S jeho pomocí lze vytvořit databázi postřikovačů pro návrh závlah. U postřikovačů lze vyplnit celou řadu parametrů, klíčový je typ (kruhový nebo obdélníkový) a dosah. Pokud zadáte např. poloměr postřiku od 4 do 8 m, můžete pak při zadání postřikovače do půdorysu poloměr nastavit myší.
+ Prvky: přidán nový prvek Postřikovač (pod ikonkou Sítě technického vybavení, závlahy). Umožňuje vložit do půdorysu postřikovač - buď výběrem z databáze, nebo ručním zadáním parametrů. U kruhových postřikovačů lze v půdorysu obvykle nastavit poloměr a úhel (podle toho, jaké je povolené rozmezí těchto hodnot daného postřikovače).
+ Prvky: přidán nový prvek Spojka potrubí (pod ikonkou Sítě technického vybavení, závlahy). Používá se podobně jako křižovatka cest, tj. k propojení potrubí. Spojka, ke které je připojeno málo potrubí, se zobrazuje jako křížek; dostatečně osazená spojka se již nezobrazuje.
+ Prvky: přidán nový prvek Potrubí (pod ikonkou Sítě technického vybavení, závlahy). Potrubí se umí napojit na postřikovače a na spojky (zadaný průměr potrubí není v současné době kontrolován proti požadovanému průměru potrubí postřikovačů).
! Všechny prvky závlah doporučujeme dávat do samostatné vrstvy, aby je bylo možné v případě potřeby snadno vypnout.
! Náměty na další rozšíření závlah (potřebné sestavy apod.) uvítáme!
+ Nápověda, O programu: v tomto okně se nyní zobrazuje i název složky, ve které program ukládá své datové soubory (užitečná informace při zálohování, kopírování na jiný počítač apod.).

SPW profi
(ID 1017)
spu410p.exe
(2,575,779 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2017)
spu410z.exe
(2,536,576 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu410d.exe
(2,550,182 B)

11. 6. 2008 - verze 4.03
 
Pro instalaci verze 4.03 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.01 nebo novější! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
! PROSÍM POZOR! Změnili jsme umístění některých souborů, je třeba se podle toho zařídit při zálohování a případné obnově dat na Vašem počítači!
! Ve Windows Vista (ale i XP a 2000) by data měla být uložena odděleně od programu. Pro pohodlí uživatelů jsme toto pravidlo dříve porušovali, s příchodem Windows Vista, kde to však většinou vede k problémům, jsme museli toto chování změnit.
! Stávající instalace Sadovnické projekce nejsou touto změnou téměř dotčeny, program bude i nadále hledat soubory tam, co dříve. Jedinou výjimku představuje soubor Config.dat (obsahuje nastavení programu) - dříve byl typicky v C:\Program Files\SPW\Config.dat, nyní je ve složce uživatele, tedy např. C:\Documents and Settings\Uživatel\Data aplikací\SPW\Config.dat. Výhodou je, že si tak každý uživatel může vytvořit své vlastní nastavení, např. jinou barvu pracovní plochy apod. Pokud není soubor ve složce uživatele nalezen, program jej načte z dřívějšího umístění, ale ukládá již jen na místo nové.
! U nových instalací je důležitá složka Data nyní umístěna ve složce určené operačním systémem pro data aplikací, bude to tedy např. C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\SPW\Data. Zde najdete databanku rostlin, uživatelské značky apod. Nastavení programu bude uloženo ve složce uživatele, např. C:\Documents and Settings\Uživatel\Data aplikací\SPW\Config.dat.
- Export do formátu DXF: opravena chyba z verze 4.02, kvůli které většina programů pak odmítla DXF soubor načíst (chybové hlášení znělo v tom smyslu, že byl nalezen kód 70 na špatném místě).
+ Prvky: přidán nový prvek Slunečník (pod ikonkou Zahradní stavby).
+ Prvek Schody: místo šířky schodiště se nyní samostatně zadává šířka schodiště na začátku a na konci, takže je možné vytvářet schodiště s postupně se měnící šířkou.
+ Ceníky: doplněna tlačítka pro zkopírování položek ceníku do schránky a pro export ceníku do Excelu.
+ Seznam rostlin: jestliže je ve vlastnostech povolen tisk/export vlastních poznámek k rostlinám, budou se tyto poznámky nyní exportovat do Excelu i kopírovat do schránky. (Při exportu do Excelu bývá bohužel často problém s délkou - Excel špatně snáší texty delší než 255 znaků. Pokud by se na vašem počítači kvůli tomu export do Excelu nedařil vůbec, budete muset export poznámek vypnout nebo použít kopírování přes schránku.)

SPW profi
(ID 1016)
spu403p.exe
(1,697,717 B
SPW pro zahrádkáře
(ID 2016)
spu403z.exe
(1,658,357 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu403d.exe
(1,671,764 B)

26. 5. 2008 - verze 4.02
 
Pro instalaci verze 4.02 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.01! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
- Modelace terénu: opraveno automatické propojování bodů (dříve mohly vzniknout příliš úzké nebo neplatné trojúhelníky, i když podle nastavení vzniknout neměly).
- Modelace terénu: opraveno chování pomocných bodů (nemají jít propojit úsečkami, lépe ošetřeny změny pomocných bodů na platné a naopak). Opravena situace, kdy uživatel obrátil již vytvořený trojúhelník "naruby" (mj. se pak špatně zobrazoval ve 3D).
+ Modelace terénu: přidána ikona na hromadnou změnu všech pomocných bodů na body platné.
+ Modelace terénu: přidána ikona na změnu výšky bodů terénu; hromadně je tak možné všechny body nebo jen vybrané body terénu posunout o zadanou výšku nahoru nebo dolů.
+ Kámen: doplněna možnost zadat umístění kamene nad terénem (lze vyplnit i záporné hodnoty a kámen zapustit do terénu).
+ Plot: doplněny další vlastnosti - barva sloupků, průměr sloupků, přesah sloupků nad plot a mezera mezi poli a sloupky. (Zadáním průměru sloupků a mezery 0 lze vytvořit plot bez sloupků i bez mezer.)
+ Plot: při zadání plotu na modelovaném terénu již nedochází k vložení sloupku na každý přetnutý trojúhelník terénu (pokud tam sloupek potřebujete, musíte jej umístit ručně).
+ Ceníky: pořizovací náklady již mohou být vyšší než 100 % (maximum je 300 %).
+ Cesta, křižovatka: u těchto prvků je nyní možné zadat výšku, takže mohou být zobrazeny nad úrovní terénu (týká se i šlapákových cest). V určitých případech je možné pomocí úzké vysoké komunikace vytvořit "zídku", která kopíruje povrch terénu (na rozdíl od "správné" zídky však kopíruje každou drobnou nerovnost).
+ Kóta: přidán nový druh kóty - kóta pro sklon svahu. Standardně je sklon udáván v procentech. Ve vlastnostech kóty je nyní také možné zadat, aby se spolu s hodnotou zobrazovala měrná jednotka (standardně vypnuto, automaticky se zapne jen pro sklon svahu).
+ Okna: umístění svislých a vodorovných příček je nyní možné zadat (dříve byly příčky vždy rozmístěny rovnoměrně). Pozice se píše (v procentech) ve tvaru např. "33,3; 66,7". Pozice se měří zleva doprava a zdola nahoru. Pokud je zadání pozic chybné (příliš málo hodnot, chybné znaky apod.), program použije rovnoměrné rozmístění.
+ Výběr prvků: jestliže potřebujete vybrat jeden z několika prvků, které jsou velmi blízko sebe, můžete si pomoci klávesou Ctrl. Označí-li se po prvním klepnutí pravým tlačítkem jiný prvek, než potřebujete, stiskněte klávesu Ctrl a znovu klepněte pravým tlačítkem - program označí další prvek. Pro zobrazení vlastností prvku pak doporučujeme použít např. ikonku Vlastnosti prvku.
+ Funkce levého tlačítka: pro výběr funkce levého tlačítka se nyní používá rozbalovací seznam (dříve byly na horním panelu 3 ikonky).
+ Výběr prvků: pokud levému tlačítku přidělíte funkci "Výběr prvků", lze je pak použít pro rychlé označení více prvků v obdélníkové oblasti. Pokud vytvoříte označovací obdélník pohybem myši zleva doprava, musí být prvky uvnitř obdélníka celé; pokud obdélník vytvoříte zprava doleva, stačí, když je uvnitř označovacího obdélníka část prvku.
+ Import DXF: hladiny, které jsou v podkladu zmražené, jsou nyní po importu vypnuté (dříve se při importu zpracovával jen příznak zapnutí/vypnutí hladiny). Doplněn import entity 3DFACE. Entity, které jsou nakresleny ve výkresovém prostoru, se již neimportují - importuje se jen modelový prostor.
+ Zobrazení DXF podkladů: provedena řada změn, po kterých by se podklady měly zobrazovat přesněji (dříve se mohly entity uložené v OCS zobrazit na nesprávném místě). Spolu s potlačením importu výkresového prostoru by nyní mělo být snazší i připojení DXF podkladů, SPW by měla lépe zjistit a nabídnout souřadnice entit v podkladu.
+ Připojení DXF podkladů: nyní je možné zapnout zobrazování podkladů i v prostorových (3D) zobrazeních. Zobrazit je možné 2D i 3D podklady z DXF! Pomocí této funkce tedy můžete do projektu SPW přidat a ve 3D zobrazit např. v AutoCadu vytvořený projekt domu apod. SPW bohužel nedokáže načíst entity 3DSOLID apod. (tvůrce DXF standardu, firma AutoDesk, k němu nezveřejňuje dokumentaci), je tedy třeba použít entity 3DFACE, Polymesh apod.

SPW profi
(ID 1016)
spu402p.exe
(1,677,186 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2016)
spu402z.exe
(1,663,147 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu402d.exe
(1,675,907 B)

20. 2. 2008 - verze 4.01
 
Pro instalaci verze 4.01 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.00! Pro její stažení můžete použít odkaz níže.
 
- 3D: opravena chyba "List item ouf of bounds", která se projevovala u (převzatých) projektů obsahujících trvalku, která nebyla v databázi (nejvíce postižený proto byl prohlížeč SpwView, který vlastní databanku nemá).
+ Půdorys: zrychleno označování prvků ve velkých projektech (řádově tisíce prvků).
+ Trvalky a trávy: doplněny zbývající kresby.
+ Databanka rostlin: Sadovnická projekce byla doplněna o 422 fotografií dřevin. Fotografie lze stáhnout z našich stránek jako samostatný upgrade (fotografie - svazek 4) - pozor na velikost souboru, balíček fotografií je mnohonásobně větší než běžný upgrade. Fotografie není možné využívat pro jiné účely než prohlížení v rámci Sadovnické projekce.
- Zobrazování stínů: drobná oprava u stínů trvalek a u stínů kreslených rostlin v řadových či skupinových výsadbách.
+ Export do DXF: při exportu jsou názvy vrstev zkráceny na 31 znaků (některé verze AutoCadu odmítaly načíst soubory s delšími názvy vrstev).
+ Kámen: doplněna volba, která umožňuje nastavit, zda mohou být ve 3D zvýrazněny obrysy daného prvku (při zapnutém obtažení hran se kameny většinou vykreslily jako souvislá černá plocha). Pro nové prvky je tato volba vypnuta, u starších projektů zůstává zapnuta.
+ Záhon, skupinová výsadba, řadová výsadba: při posouvání vynesené kóty je možné pomocí klávesy Shift zamířit kótovací čáru na střed objektu, resp. na počátek řadové výsadby.
+ Text: při posouvání šipky je možné pomocí klávesy Shift zamířit šipku na střed prvního písmene textu (funguje jen v případě, že je text zarovnaný doleva a nikoliv např. na střed).
+ Soliterní květina: doplněna vlastnost Šířka květiny. Pokud necháte standardní hodnotu 0, bude šířka rostliny pro půdorys a stínované zobrazení ve 3D spočítána automaticky z počtu kusů na metr čtvereční. Pokud hodnotu vyplníte, použije se pro půdorys a stínované zobrazení ve 3D Vámi zadaná hodnota.
+ Rostlina, řadová výsadba, skupinová výsadba: doplněna volba pro zobrazení ve 3D. Standardní volba "- dle nastavení -" respektuje nastavení celého projektu, kromě toho je možné zvolit, že se má pro daný prvek použít stínované nebo kreslené zobrazení. (Při velkém nadhledu se bez ohledu na všechna nastavení vždy použije stínované zobrazení.)
+ Rostliny, řadové výsadby, skupinové výsadby, květinové záhony, květiny: na záložce Upřesnění jsou vedle vlastností vynesené kóty "špendlíky", kterými můžete zapnout pamatování dané hodnoty. Zapnutí příslušného "špendlíku" způsobí, že každá nová rostlina bude mít vlastnosti kóty nastavené stejně jako ta, kterou jste právě vytvořili. Špendlíky se dají využít jen při zadávání nových rostlin.

SPW profi
(ID 1016)
spu401p.exe
(2,147,010 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2016)
spu401z.exe
(2,109,685 B
SPW demo
(ID 3002)
spu401d.exe
(1,795,589 B)

18. 12. 2007 - verze 4.00
 
Pro instalaci verze 4.00 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50 nebo novější!

SPW profi
(ID 1015)
spu400p.exe
(7,992,698 B)
SPW pro zahrádkáře
(ID 2015)
spu400z.exe
(7,951,415 B)
SPW demo
(ID 3002)
spu400d.exe
(1,787,775 B)

POZOR - fotografie se stahují samostatně!