Naša spoločnosť


Naša spoločnosť je predajcom softvéru Sadovnícvka projekcia  na slovenskom trhu. 

Naša firma zabezpečuje pre slovenských zákazníkov komplexnú podporu pri využívaní softvéru, čo znamená poradenskú a konzultačnú činnosť,  inštaláciu softvéru, školenie, hotline prostredníctvom telefónu ako aj dodávku vhodného hardvéru.